Sport

Philippe Muyters

Sport heeft een belangrijke maatschappelijke rol en draagt bij aan fitheid en gezondheid, het algemeen welbevinden en de sociale cohesie. Sport bevordert de inclusie van kansengroepen in onze samenleving. De Vlaamse Regering wil dan ook dat iedereen in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier een leven lang kan sporten.

Rekening houdend met een steeds sneller evoluerend sportlandschap, zal ik de komende legislatuur een nieuw decreet op de sportfederaties uitwerken, dat de federaties stimuleert om zich efficiënter te organiseren en meer doelgericht te werken. Verder moeten clubs alle kansen krijgen om voluit te investeren in kwaliteitsvolle sportbegeleiding. Ik wil dan ook in overleg gaan met het federale niveau voor een nieuw statuut voor de sportbegeleiders. Ten slotte zet de Vlaamse Regering gericht in op sportinfrastructuur, met prioritaire aandacht voor de zwembadproblematiek. Ook hier gaan we voor een verhaal van samenwerking en cofinanciering.

Nieuws over dit onderwerp

Door Philippe Muyters op 26 juli 2017, over deze onderwerpen: Sport, Werk, werkloosheid en werkgelegenheid

De recreatieve sportwereld draait op geëngageerde mensen, maar momenteel is het erg moeilijk om bijvoorbeeld trainers, scheidsrechters of juryleden eerlijk te kunnen vergoeden.  Dit wordt vanaf 1 januari 2018 mogelijk door het nieuwe statuut ‘vrijetijdswerk’ dat Vlaams minister Philippe Muyters …