Philippe Muyters

Werk, werkloosheid en werkgelegenheid

De Vlaamse arbeidsmarkt blijft voor grote uitdagingen staan. De werkzaamheidsgraad moet omhoog en vraag en aanbod moeten dichter bij elkaar. De toenemende vergrijzing en economische transformaties vragen andere, soms nieuwe competenties. Daarom is het van belang om elk talent in Vlaanderen te benutten en meer mensen gemiddeld langer aan het werk te houden in meer werkbare loopbanen. Binnen een loopbaangerichte aanpak moeten we focussen op individuele talenten en ambities. Ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen we volop in hun zoektocht naar werk.

De kern is meer maatwerk in de begeleiding en ondersteuning van werkzoekenden en werkenden, en een doorgedreven competentiebeleid in de bedrijven. Deze visie vereist zowel bij werkgevers als werknemers een omslag in het klassieke denken, van jobzekerheid naar loopbaanzekerheid. We willen daarom mensen versterken in hun loopbaan zodat ze de overgang kunnen maken van werkloosheid naar werk, van gezin naar werk,... en hun loopbaan waar nodig kunnen bijsturen.

Om de ambitieuze doelstelling van een werkzaamheidsgraad van 76% tegen 2020 effectief te kunnen realiseren, zetten we alle bestaande en nieuwe bevoegdheden in op een samenhangende en effectieve manier. In opvolging van het loopbaanakkoord werken we hiervoor een Banenpact uit tussen de Vlaamse regering en sociale partners. Daarna plegen we overleg met de federale regering over die aspecten die tot de federale bevoegdheid behoren.

De 6de Staatshervorming hevelt een aantal bevoegdheden binnen Werk over naar Vlaanderen. De Vlaamse en de federale overheid blijven elk op hun domein bevoegd voor het werkgelegenheidsbeleid. Om een succesvol activerings- en competentiebeleid te voeren, is het van belang dat de visie die de Vlaamse regering hierover samen met de Vlaamse sociale partners heeft ontwikkeld, versterkt wordt met de instrumenten waarover de federale overheid beschikt. We sluiten hierover een samenwerkingsakkoord af.

Nieuws over dit onderwerp

Vrijstelling van beschikbaarheid voor hoogopgeleiden die extra diploma willen

De VDAB kan een vrijstelling van beschikbaarheid geven aan meer hoogopgeleide werkzoekenden die nog een extra diploma willen halen. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters wil op die manier …

Loopbaancheque groot succes

Loopbaanbegeleiding is een cruciaal element om meer mensen te stimuleren om hun loopbaan in eigen handen te nemen.  4 jaar geleden werd de loopbaancheque geïntroduceerd. Vandaag is het gebruik van …

6,5% minder Vlaamse werkzoekenden