Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen: Financiën en Begroting, Buitenlandse Handel, Werk, Economie en Innovatie en Sport. Ik ga voor een financieel gezond Vlaanderen, dat internationaal schittert op vlak van export, innovatie én sport.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Als ej vragen hebt, laat dan zeker een berichtje na op de contactpagina.

 
 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de uitbreiding van de loopbaancheques voor niet-actieven

van Philippe Muyters, Robrecht Bothuyne, Tom Ongena, Axel Ronse, Kurt Vanryckeghem en Allessia Claes
234 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over de (post)brexitstrategie

van Karl Vanlouwe, Vera Jans, Bart Tommelein, Cathy Coudyser, Philippe Muyters en Karin Brouwers
161 (2019-2020) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020

van Philippe Muyters, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Vincent Van Peteghem en Arnout Coel
152 (2019-2020) nr. 5

Recente vragen

Schriftelijke vraag Lokale besturen - Meerjarenplannen

van Philippe Muyters aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
145 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Buitenlandse investeringen in Vlaanderen - Stand van zaken naar aanleiding van het World Economic Forum in Davos

van Philippe Muyters aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
137 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Uitbraak coronavirus - Impact op handelsactiviteiten met China

van Philippe Muyters aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
150 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over het gebruik van nudging bij de Vlaamse overheid

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Freya Saeys
250 (2019-2020) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over het gebruik van nudging bij de Vlaamse overheid

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Freya Saeys
250 (2019-2020) nr. 1

Verslag over de evaluatie van het begrotingsbeleid 2020 van de Vlaamse Gemeenschap door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Arnout Coel
12 (2019-2020) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2