Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen: Financiën en Begroting, Buitenlandse Handel, Werk, Economie en Innovatie en Sport. Ik ga voor een financieel gezond Vlaanderen, dat internationaal schittert op vlak van export, innovatie én sport.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Als ej vragen hebt, laat dan zeker een berichtje na op de contactpagina.

 
 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020

van Jos Lantmeeters, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Philippe Muyters, Vincent Van Peteghem en Arnout Coel
290 (2019-2020) nr. 4

Amendement op het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

van Jos Lantmeeters, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Philippe Muyters, Vincent Van Peteghem en Arnout Coel
18-A (2019-2020) nr. 2

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een Vlaamse agendasetting van het werkprogramma van de Europese Commissie 2021

van Karl Vanlouwe, Cathy Coudyser, Maarten De Veuster, Philippe Muyters, Joris Nachtergaele en Andries Gryffroy
323 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag over het handelsakkoord tussen de EU en Mexico

van Philippe Muyters aan minister Jan Jambon
516 (2019-2020)

Actuele vraag over de economische relance en de Vlaamse taskforce

van Philippe Muyters aan minister Hilde Crevits
461 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Lokale besturen - Meerjarenplannen

van Philippe Muyters aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
145 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het actieplan om de sport uit de coronalockdown te halen

van Annick Lambrecht aan minister Ben Weyts
2236 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het hernemen van wedstrijden voor contactloze sporten in het kader van de corona-exit

van Lode Ceyssens aan minister Ben Weyts
2221 (2019-2020)

Verslag over het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2019 en over het corona-addendum 2019

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Philippe Muyters
41 (2019-2020) nr. 5
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2