Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen: Financiën en Begroting, Buitenlandse Handel, Werk, Economie en Innovatie en Sport. Ik ga voor een financieel gezond Vlaanderen, dat internationaal schittert op vlak van export, innovatie én sport.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Als ej vragen hebt, laat dan zeker een berichtje na op de contactpagina.

 
 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over de (post)brexitstrategie

van Karl Vanlouwe, Vera Jans, Bart Tommelein, Cathy Coudyser, Philippe Muyters en Karin Brouwers
161 (2019-2020) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020

van Philippe Muyters, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Vincent Van Peteghem en Arnout Coel
152 (2019-2020) nr. 5

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020

van Mieke Schauvliege, Jeremie Vaneeckhout, Philippe Muyters, Arnout Coel, Willem-Frederik Schiltz, Vincent Van Peteghem, Peter Van Rompuy en Jos Lantmeeters
152 (2019-2020) nr. 4

Recente vragen

Vraag om uitleg over de EU-verordening over de coördinatie van de nationale socialezekerheidsstelsels

van Philippe Muyters aan minister Hilde Crevits
568 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de crisis bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO), en de impact ervan op het Vlaamse en Europese handelsbeleid

van Philippe Muyters aan minister Jan Jambon
659 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de handelsmissie naar China

van Philippe Muyters aan minister Jan Jambon
488 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
19 (2019-2020) nr. 1

Ontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2019

van de Vlaamse Regering
151 (2019-2020) nr. 1

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
18 (2019-2020) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2