Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen: Financiën en Begroting, Buitenlandse Handel, Werk, Economie en Innovatie en Sport. Ik ga voor een financieel gezond Vlaanderen, dat internationaal schittert op vlak van export, innovatie én sport.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Als ej vragen hebt, laat dan zeker een berichtje na op de contactpagina.

 
 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de introductie van een Vlaamse uitgavennorm

van Philippe Muyters, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Björn Rzoska en Arnout Coel
1784 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over een nieuwe en brede kwantitatieve analyse van buitenlandse zeggenschap in de Vlaamse economie

van Peter Van Rompuy, Philippe Muyters, Maurits Vande Reyde, Arnout Coel, Koen Van den Heuvel en Andries Gryffroy
1651 (2022-2023) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over het versterken van de enclavewerking bij de collectieve inschakeling

van Allessia Claes, Axel Ronse, Maaike De Vreese, Rita Moors, Andries Gryffroy en Philippe Muyters
1681 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de onmiddellijke stopzetting van de samenwerking tussen de hoofdcoaches en Gymfed en de gevolgen hiervan voor de voorbereiding van de Olympische Spelen in Parijs in 2024

van Philippe Muyters aan minister Ben Weyts
329 (2023-2024)

Schriftelijke vraag Barometer Belgische Attractiviteit - Conclusies

van Philippe Muyters aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
336 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Sportfederaties - Implementatie code goed bestuur (2)

van Philippe Muyters aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
704 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Cathy Coudyser, Emmily Talpe, Staf Aerts en Karl Vanlouwe
15 (2023-2024) nr. 6-C

Vraag om uitleg over de interfederale samenwerkingsakkoorden van 1994 en de internationale vertegenwoordiging van Vlaanderen

van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon
438 (2023-2024)

Verslag over het ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het begrotingsjaar 2022

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Philippe Muyters en Maaike De Vreese
23 (2022-2023) nr. 3
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2