Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen: Financiën en Begroting, Buitenlandse Handel, Werk, Economie en Innovatie en Sport. Ik ga voor een financieel gezond Vlaanderen, dat internationaal schittert op vlak van export, innovatie én sport.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Als ej vragen hebt, laat dan zeker een berichtje na op de contactpagina.

 
 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, wat de bewaartermijnen van bestuursdocumenten en persoonsgegevens betreft

van Andries Gryffroy, Stijn De Roo, Willem-Frederik Schiltz, Philippe Muyters, Brecht Warnez en Arnout Coel
2016 (2023-2024) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector

van Philippe Muyters, Maaike De Rudder, Steven Coenegrachts, Kris Van Dijck, Tinne Rombouts en Freya Perdaens
1906 (2023-2024) nr. 2

Voorstel van resolutie over de introductie van een Vlaamse uitgavennorm

van Philippe Muyters, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Björn Rzoska en Arnout Coel
1784 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de onmiddellijke stopzetting van de samenwerking tussen de hoofdcoaches en Gymfed en de gevolgen hiervan voor de voorbereiding van de Olympische Spelen in Parijs in 2024

van Philippe Muyters aan minister Ben Weyts
329 (2023-2024)

Schriftelijke vraag Barometer Belgische Attractiviteit - Conclusies

van Philippe Muyters aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
336 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Sportfederaties - Implementatie code goed bestuur (2)

van Philippe Muyters aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
704 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag van het verzoekschrift over de naleving van de privacywetgeving, door het Vlaams Parlement en de ministeriële kabinetten, bij de behandeling van de verzoekschriften

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Arnout Coel
2034 (2023-2024) nr. 1

Verslag van de hoorzittingen over het arrest van het Brusselse hof van beroep in de zogenaamde Klimaatzaak

namens Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan, verslag door Staf Aerts en Robrecht Bothuyne
2023 (2023-2024) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de stichting Vlamingen in de Wereld en publieksdiplomatie

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Kristof Slagmulder en Maarten De Veuster
2021 (2023-2024) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2