Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen: Financiën en Begroting, Buitenlandse Handel, Werk, Economie en Innovatie en Sport. Ik ga voor een financieel gezond Vlaanderen, dat internationaal schittert op vlak van export, innovatie én sport.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Als ej vragen hebt, laat dan zeker een berichtje na op de contactpagina.

 
 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een versterkte en multidisciplinaire aanpak op maat van langdurig zieken om hun kansen op werk te verhogen

van Axel Ronse, Philippe Muyters, Allessia Claes, Tine van der Vloet, Maaike De Vreese en Andries Gryffroy
707 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 37 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de injunctie betreft

van Philippe Muyters, Koen Van den Heuvel, Steven Coenegrachts, Lorin Parys, Tinne Rombouts en Maaike De Vreese
581 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over de opsplitsing in handelsakkoorden en investeringsverdragen

van Philippe Muyters, Vera Jans, Gwendolyn Rutten, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Cathy Coudyser
549 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag over de 'Dagelijkse Kost'-maaltijdboxen en de eerlijke concurrentie

van Philippe Muyters aan minister Hilde Crevits
420 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de wijze waarop de coronasteun voor de eventsector geboekt wordt in de begroting

van Philippe Muyters aan minister Matthias Diependaele
1980 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Nieuwe Amerikaanse antidopingwetgeving - Impact op Vlaamse topsporters en sportevenementen

van Philippe Muyters aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
183 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de EU-aanpak van digitalisering en over het grote aandeel van digitalisering in de Vlaamse bijdrage aan het Belgische herstelplan

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Maarten De Veuster en Johan Deckmyn
797 (2020-2021) nr. 1

Ontwerp van decreet tot instemming met de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, ondertekend te Hanoi op 30 juni 2019

van de Vlaamse Regering
682 (2020-2021) nr. 1

Ontwerp van decreet tot instemming met de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, ondertekend te Hanoi op 30 juni 2019

van de Vlaamse Regering
682 (2020-2021) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2