Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen: Financiën en Begroting, Buitenlandse Handel, Werk, Economie en Innovatie en Sport. Ik ga voor een financieel gezond Vlaanderen, dat internationaal schittert op vlak van export, innovatie én sport.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Als ej vragen hebt, laat dan zeker een berichtje na op de contactpagina.

 
 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de voorbereidende rechtspleging betreft

van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Carina Van Cauter, Maaike De Vreese, Jo Brouns en Philippe Muyters
432 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de voorbereidende rechtspleging betreft

van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Carina Van Cauter, Maaike De Vreese, Jo Brouns en Philippe Muyters
379 (2019-2020) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de voorbereidende rechtspleging betreft

van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Carina Van Cauter, Maaike De Vreese, Jo Brouns en Philippe Muyters
379 (2019-2020) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Handelsakkoord EU-Vietnam - Uitvoering

van Philippe Muyters aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
304 (2019-2020)

Schriftelijke vraag ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) - Mandaten van medewerkers in raden van bestuur

van Philippe Muyters aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
549 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Sportfederaties - Implementatie integriteitsbeleid

van Philippe Muyters aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
491 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020

van de Vlaamse Regering
290 (2019-2020) nr. 1

Actualiteitsdebat over de rapporten van de relancecomités aan de Vlaamse Regering

met Hannelore Goeman, Willem-Frederik Schiltz, Peter Van Rompuy, Meyrem Almaci, Maurits Vande Reyde, Ludwig Vandenhove, Axel Ronse, Philippe Muyters, Wilfried Vandaele, Björn Rzoska, Chris Janssens, Robrecht Bothuyne, Sarah Smeyers, Bruno Tobback, Jan Jambon, Maxim Veys, Jos D'Haese, Andries Gryffroy, Jo Brouns, Freya Saeys, Bruno Tobback, Chris Janssens, Robrecht Bothuyne, Philippe Muyters, Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy, Björn Rzoska, Axel Ronse, Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Freya Saeys, Meyrem Almaci, Hannelore Goeman, Jos D'Haese, Sarah Smeyers, Maurits Vande Reyde, Ludwig Vandenhove, Maxim Veys, Jo Brouns en Jan Jambon
13 (2019-2020)

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

van de Vlaamse Regering
18-A (2019-2020) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2