Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen: Financiën en Begroting, Buitenlandse Handel, Werk, Economie en Innovatie en Sport. Ik ga voor een financieel gezond Vlaanderen, dat internationaal schittert op vlak van export, innovatie én sport.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Als ej vragen hebt, laat dan zeker een berichtje na op de contactpagina.

 
 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het voorstel van decreet tot invoering van een vooraf bepaalde minnelijke onderhandelingstermijn in het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017

van Marino Keulen, Philippe Muyters, Lode Ceyssens, Bert Maertens, Martine Fournier en Maarten De Veuster
401 (2019-2020) nr. 3

Voorstel van decreet tot invoering van een vooraf bepaalde minnelijke onderhandelingstermijn in het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017

van Marino Keulen, Jos Lantmeeters, Lode Ceyssens, Philippe Muyters, Martine Fournier en Bert Maertens
401 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de voorbereidende rechtspleging betreft

van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Carina Van Cauter, Maaike De Vreese, Jo Brouns en Philippe Muyters
432 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Handelsakkoord EU-Vietnam - Uitvoering

van Philippe Muyters aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
304 (2019-2020)

Schriftelijke vraag ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) - Mandaten van medewerkers in raden van bestuur

van Philippe Muyters aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
549 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Sportfederaties - Implementatie integriteitsbeleid

van Philippe Muyters aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
491 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de uitspraken van de nieuwe Vlaamse bouwmeester

van Sam Van Rooy aan minister Jan Jambon
3157 (2019-2020)

Verslag van de gedachtewisseling over het Vlaams Hervormingsprogramma 2020 en het Landverslag België 2020 van de Europese Commissie

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Bart Tommelein
452 (2019-2020) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over het Vlaams Hervormingsprogramma 2020 en het Landverslag België 2020 van de Europese Commissie

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Bart Tommelein
452 (2019-2020) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2