Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen: Financiën en Begroting, Buitenlandse Handel, Werk, Economie en Innovatie en Sport. Ik ga voor een financieel gezond Vlaanderen, dat internationaal schittert op vlak van export, innovatie én sport.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Als ej vragen hebt, laat dan zeker een berichtje na op de contactpagina.

 
 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de versterking van de dienstenexport in Vlaanderen

van Philippe Muyters, Vera Jans, Gwendolyn Rutten, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Cathy Coudyser
550 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 37 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de injunctie betreft

van Philippe Muyters, Koen Van den Heuvel, Steven Coenegrachts, Lorin Parys, Tinne Rombouts en Maaike De Vreese
581 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over de opsplitsing in handelsakkoorden en investeringsverdragen

van Philippe Muyters, Vera Jans, Gwendolyn Rutten, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Cathy Coudyser
549 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de wijze waarop de coronasteun voor de eventsector geboekt wordt in de begroting

van Philippe Muyters aan minister Matthias Diependaele
1980 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Nieuwe Amerikaanse antidopingwetgeving - Impact op Vlaamse topsporters en sportevenementen

van Philippe Muyters aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
183 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Parantee-Psylos en G-Sport Vlaanderen - Aangekondigde fusie

van Philippe Muyters aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
185 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over het monitoringrapport van de Vlaamse Regering over de uitvoering van de begroting 2020

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Arnout Coel
661 (2020-2021) nr. 1

Verslag over de evaluatie van het begrotingsbeleid 2021 van de Vlaamse Gemeenschap door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Philippe Muyters
12 (2020-2021) nr. 2

Actuele vraag over het geestelijk en fysiek misbruik van jonge vrouwen in de turnhal van de Gentse Topsportschool

van Annick Lambrecht aan minister Ben Weyts
359 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2