Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen: Financiën en Begroting, Buitenlandse Handel, Werk, Economie en Innovatie en Sport. Ik ga voor een financieel gezond Vlaanderen, dat internationaal schittert op vlak van export, innovatie én sport.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Als ej vragen hebt, laat dan zeker een berichtje na op de contactpagina.

 
 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot invoering van een vooraf bepaalde minnelijke onderhandelingstermijn in het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 (opschrift gewijzigd door de commissie: ... tot wijziging van de artikelen 2, 10 en 15 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, wat de invoering van een minnelijke onderhandelingstermijn betreft)

van Marino Keulen, Jos Lantmeeters, Lode Ceyssens, Philippe Muyters, Martine Fournier en Bert Maertens
401 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over regiospecifieke analyses, statistieken en aanbevelingen in het kader van het Europees Semester

van Philippe Muyters, Karin Brouwers, Gwendolyn Rutten, Karl Vanlouwe, Vera Jans en Joris Nachtergaele
502 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot invoering van een vooraf bepaalde minnelijke onderhandelingstermijn in het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017

van Marino Keulen, Philippe Muyters, Lode Ceyssens, Bert Maertens, Martine Fournier en Maarten De Veuster
401 (2019-2020) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Dopingcontroles niet-elitesporters - Disciplinaire commissie Vlaamse Gemeenschap

van Philippe Muyters aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
743 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de opvolging van bestuursmandaten door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen

van Philippe Muyters aan minister Hilde Crevits
122 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Handelsakkoord EU-Vietnam - Uitvoering

van Philippe Muyters aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
304 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag over het verslag van het Rekenhof over de Sustainable Development Goals Agenda 2030 van de Verenigde Naties: implementatie, opvolging en rapportering door de overheden in België (Preparedness Review)

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Philippe Muyters
37-C (2019-2020) nr. 2

Verslag over het verslag van het Rekenhof over de Sustainable Development Goals Agenda 2030 van de Verenigde Naties: implementatie, opvolging en rapportering door de overheden in België (Preparedness Review)

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Philippe Muyters
37-C (2019-2020) nr. 2

Vraag om uitleg over de houding van de Vlaamse Regering tegenover het handelsakkoord tussen de EU en de MERCOSUR-landen

van Bruno Tobback aan minister Jan Jambon
258 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2