Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen: Financiën en Begroting, Buitenlandse Handel, Werk, Economie en Innovatie en Sport. Ik ga voor een financieel gezond Vlaanderen, dat internationaal schittert op vlak van export, innovatie én sport.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Als ej vragen hebt, laat dan zeker een berichtje na op de contactpagina.

 
 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over regiospecifieke analyses, statistieken en aanbevelingen in het kader van het Europees Semester

van Philippe Muyters, Karin Brouwers, Gwendolyn Rutten, Karl Vanlouwe, Vera Jans en Joris Nachtergaele
502 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, met het oog op de inwerkingtreding van de gesloten oriëntatie en de gesloten begeleiding in de gemeenschapsinstellingen

van Katrien Schryvers, Maaike De Vreese, Freya Saeys, Katja Verheyen, Maaike De Rudder en Philippe Muyters
1334 (2021-2022) nr. 2

Voorstel van resolutie over de verdere ondersteuning van de gehandicaptensport

van Philippe Muyters, Maaike De Rudder, Steven Coenegrachts, Elisabeth Meuleman en Annick Lambrecht
1265 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Ratificatie diverse vrijhandels- en investeringsakkoorden en andere handelsbesprekingen - Stand van zaken

van Philippe Muyters aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
401 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het samenwerkingsakkoord van de Federale Regering en de deelstaatregeringen voor de ontwikkeling van een screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen

van Philippe Muyters aan minister Jan Jambon
3233 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de rol van imec in de Europese Chips Act

van Philippe Muyters aan minister Jan Jambon
1761 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over initiatieven om meer vrouwen toegang te laten vinden tot sport en sportbesturen

van Annick Lambrecht aan minister Ben Weyts
3770 (2021-2022)

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie en over de krachtlijnen van de begroting 2023

van de Vlaamse Regering
31 (2022-2023) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over het subsidieregister

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Philippe Muyters
1419 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2