Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen: Financiën en Begroting, Buitenlandse Handel, Werk, Economie en Innovatie en Sport. Ik ga voor een financieel gezond Vlaanderen, dat internationaal schittert op vlak van export, innovatie én sport.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Als ej vragen hebt, laat dan zeker een berichtje na op de contactpagina.

 
 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over het versterken van de enclavewerking bij de collectieve inschakeling

van Allessia Claes, Axel Ronse, Maaike De Vreese, Rita Moors, Andries Gryffroy en Philippe Muyters
1681 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, het Bestuursdecreet van 7 december 2018 en het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap ter versterking van het kader voor digitale gegevensuitwisselingen

van Andries Gryffroy, Stijn De Roo, Willem-Frederik Schiltz, Philippe Muyters, Peter Van Rompuy en Arnout Coel
1671 (2022-2023) nr. 3

Voorstel van resolutie over een nieuwe en brede kwantitatieve analyse van buitenlands zeggenschap in de Vlaamse economie

van Peter Van Rompuy, Philippe Muyters, Maurits Vande Reyde, Arnout Coel, Koen Van den Heuvel en Andries Gryffroy
1651 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het gebruik van snus in het voetbal

van Philippe Muyters aan minister Ben Weyts
2620 (2022-2023)

Schriftelijke vraag 5 jaar handelsverdrag CETA - Impact op Vlaamse handel

van Philippe Muyters aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
160 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Deelname Russische en Wit-Russische atleten aan de Olympische Spelen - Standpunt

van Philippe Muyters aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
318 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Interpellatie over de onduidelijkheid rond de kosten voor consultancyopdrachten bij de Vlaamse overheid

van Jos D'Haese aan minister Jan Jambon
24 (2022-2023)

Interpellatie over het uitblijven van antwoorden op de vragen inzake de consultancyuitgaven van de Vlaamse overheid

van Thijs Verbeurgt aan minister Jan Jambon
23 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de ondersteuning van grote sporttalenten

van Annick Lambrecht aan minister Ben Weyts
2492 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2