Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen: Financiën en Begroting, Buitenlandse Handel, Werk, Economie en Innovatie en Sport. Ik ga voor een financieel gezond Vlaanderen, dat internationaal schittert op vlak van export, innovatie én sport.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Als ej vragen hebt, laat dan zeker een berichtje na op de contactpagina.

 
 

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, wat betreft de omzetting van richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen

van Arnout Coel, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Philippe Muyters, Koen Van den Heuvel en Andries Gryffroy
1529 (2022-2023) nr. 2

Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement wat de afschaffing van de beleids- en begrotingstoelichting bij de begrotingsaanpassing en de invulling van de definitie van de overheidsinvesteringen betreft

van Philippe Muyters
1551 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over de ratificatie van handels- en investeringsverdragen van de Europese Unie

van Philippe Muyters, Vera Jans, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Cathy Coudyser
1499 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Bilaterale investeringsverdragen - Ratificatie- en onderhandelingsprocedures BLEU-akkoorden

van Philippe Muyters aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
28 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Flanders Investment & Trade (FIT) - Evolutie Vlaamse exportcijfers

van Philippe Muyters aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
29 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Bilaterale investeringsverdragen - Codificatie rechtsbescherming voor intra-EU-investeerders

van Philippe Muyters aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
30 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie over de ratificatie van handels- en investeringsverdragen van de Europese Unie

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Emmily Talpe en Johan Deckmyn
1499 (2022-2023) nr. 2

Vraag om uitleg over de evaluatie van het startkwartaal van het subsidieregister

van Maurits Vande Reyde aan minister Matthias Diependaele
1021 (2022-2023)

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving over de doorrekening van verkiezingsprogramma's

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Philippe Muyters
1262 (2021-2022) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2