Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen: Financiën en Begroting, Buitenlandse Handel, Werk, Economie en Innovatie en Sport. Ik ga voor een financieel gezond Vlaanderen, dat internationaal schittert op vlak van export, innovatie én sport.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Als ej vragen hebt, laat dan zeker een berichtje na op de contactpagina.

 
 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een activerende aanpak van de tijdelijk werklozen

van Axel Ronse, Allessia Claes, Andries Gryffroy, Maaike De Vreese, Philippe Muyters en Rita Moors
562 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over de opsplitsing in handelsakkoorden en investeringsverdragen

van Philippe Muyters, Vera Jans, Gwendolyn Rutten, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Cathy Coudyser
549 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de versterking van de dienstenexport in Vlaanderen

van Philippe Muyters, Vera Jans, Gwendolyn Rutten, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Cathy Coudyser
550 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag over de impact van de aangekondigde federale effectentaks op de Vlaamse financiële middelen

van Philippe Muyters aan minister Matthias Diependaele
98 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Dopingcontroles niet-elitesporters - Disciplinaire commissie Vlaamse Gemeenschap

van Philippe Muyters aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
743 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de opvolging van bestuursmandaten door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen

van Philippe Muyters aan minister Hilde Crevits
122 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft het Vriendenaandeel

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Stijn De Roo
497 (2020-2021) nr. 2

Ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
23-A (2019-2020) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de stand van zaken van de aanpak van de coronacrisis na de nieuwe maatregelen van het overlegcomité van 16 oktober 2020

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Kurt Vanryckeghem
535 (2020-2021) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2