Duaal leren wordt verder uitgerold via een versterking van de proeftuinen

Door Philippe Muyters op 1 december 2017, over deze onderwerpen: Werk, werkloosheid en werkgelegenheid
Duaal leren

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft de Vlaamse Regering vandaag het ontwerpdecreet duaal leren goedgekeurd. Via een gefaseerde uitrol, waarbij volgend schooljaar 55 studierichtingen duaal worden aangeboden,  wordt de implementatie van  duaal leren als volwaardige leerweg tegen 1 september 2019 voorbereid in het technisch, beroeps- en buitengewoon onderwijs.

Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar meer dan nu leren op de werkvloer, op die manier een onderwijskwalificatie halen en dus beter voorbereid zijn voor de arbeidsmarkt. Het gaat om een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. Het verschil is dat vaardigheden bij duaal leren voor het grootste deel op de werkvloer verworven worden. Momenteel wordt duaal leren met succes proefgedraaid in 21 studierichtingen in het project ‘schoolbank op de werkplek’. Hier nemen 480 leerlingen en 83 scholen aan deel in nauwe samenwerking ondernemingen en sectoren. Het proefproject wordt volgend schooljaar verder uitgebreid naar 55 studierichtingen.

Met het lopend proefproject wordt duaal leren verder vorm gegeven. Scholen zullen  tot november volgend jaar hun aanvraag voor een duale opleiding kunnen voorbereiden, overleg plegen met de ondernemingen in de omgeving en binnen de school afspraken maken met de betrokken leerkrachten. Het geeft scholen ook de tijd om jongeren en ouders te informeren over wat de nieuwe leerweg net inhoudt en wat er verwacht wordt van de leerlingen in duaal leren.

Ook wordt volgend schooljaar de aanloopfase voorbereid. De aanloopfase is er voor leerlingen die graag zouden instappen in duaal leren en werken, maar waarvan blijkt dat ze daar nog niet klaar voor zijn. Tijdens de aanloopfase, kan de jongere zijn vakkennis bijspijkeren, sollicitatievaardigheden opdoen of  arbeidsmarktattitudes verwerven zoals in team werken en op tijd komen. Een aanloopfase is altijd maatwerk en wordt georganiseerd vanuit het principe ‘zo lang als nodig; zo kort als mogelijk’.

De ambitie van de Vlaams Regering met duaal leren reikt verder dan wat nu goedgekeurd is. Duaal leren zal vanaf 1 september 2019 ook in het buitengewoon secundair onderwijs (buso) mogelijk gemaakt worden en op termijn ook in het  hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Door duaal leren gefaseerd uit te rollen en volgend jaar het aanbod duale studierichtingen te verhogen, versterken we de dynamiek en het enthousiasme die aanwezig is bij scholen en ondernemingen om van duaal leren een succes te maken. Het geeft tevens voldoende ruimte aan de sociale partners en onderwijsverstrekkers om verder te werken aan het statuut van de leerlingen, de leervergoeding, de verzekering op de werkplek en de opleiding voor mentoren die de leerlingen in de onderneming gaan begeleiden. Ook scholen krijgen in een gefaseerde uitrol meer tijd om jongeren en ouders te informeren over wat de nieuwe leerweg net inhoudt en wat er verwacht wordt van de leerlingen in duaal leren.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “De uitrol van Duaal leren gaat onverkort door via een verdere versterking van de proeftuinen. Vanaf 1 september 2018 kunnen leerlingen in 55 opleidingen duaal leren. In al die richtingen zullen de leerlingen kunnen genieten van de combinatie van een schoolse en een meer praktische opleiding op de werkvloer. Dat zij van start  gaan is voor mij een cruciaal punt. In de komende maanden gaan we samen met Onderwijs extra richtingen selecteren, zodat in 2019 het menu van duaal leren nog verder uitgebreid wordt en duaal leren een innovatieve volwaardige leerweg wordt naar de toekomst.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is