Vrijstelling van beschikbaarheid voor hoogopgeleiden die extra diploma willen

Door Philippe Muyters op 8 december 2017, over deze onderwerpen: Werk, werkloosheid en werkgelegenheid
Afstudeerhoed ligt op boek.

De VDAB kan een vrijstelling van beschikbaarheid geven aan meer hoogopgeleide werkzoekenden die nog een extra diploma willen halen. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters wil op die manier carrièrewendingen stimuleren of hooggeschoolden die ver staan van de arbeidsmarkt nieuwe kansen geven. De vrijstelling houdt in dat de werkzoekende gedurende zijn studie niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Levenslange competentieversterking is vandaag het orderwoord. Jobs evolueren snel, en ook voor de knelpuntvacatures is vaak hogere scholing vereist. Werknemers en werkzoekenden moeten zich bijscholen of omscholen om wendbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Tot vandaag konden hooggeschoolde werkzoekenden slechts in uitzonderlijke gevallen een vrijstelling krijgen als ze nog een extra diploma wilden halen.

Dat zou nochtans een goede zaak zijn, vindt minister van Werk Philippe Muyters: “We zitten met een mismatch en een krapte op de arbeidsmarkt. Aan de ene kant pieken de vacatures als nooit tevoren, en aan de andere kant daalt de werkloosheid al maanden op rij, maar blijven bepaalde profielen uit de boot vallen. We moeten vraag en aanbod nog beter op elkaar afstemmen en hooggeschoolden toelaten om bijvoorbeeld een hele andere richting in te slaan door een extra diploma te halen. Tijdens hun studie moeten ze niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en behouden ze desgevallend hun uitkering.

De vrijstelling geldt niet automatisch voor elke hooggeschoolde die iets wil bijstuderen. “Sowieso zal er eerst een loopbaangesprek plaatsvinden met de VDAB-bemiddelaar om te zien of een opleiding hoger onderwijs inderdaad de beste optie is in het traject naar werk. Als dat het geval is, krijgt de werkzoekende de kans. Bovendien moet de werkzoekende de schoolbanken minstens 2 jaar verlaten hebben om in aanmerking te kunnen komen,” zegt minister van Werk Muyters, “De werkloosheidsuitkering is geen studiebeurs.

Alle sociale partners schaarden zich achter deze wijziging, het is immers een hulpmiddel om de krapte op te lossen en de aanwezige talenten nieuw perspectief te geven. De inschatting van de bemiddelaar is hierin essentieel. De VDAB zal haar bemiddelaars helpen om de maatgerichte inschatting over de hele organisatie uniform toe te passen. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels begin 2018 in werking treden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is