36 miljoen euro investeringen in innovatie

Door Philippe Muyters op 26 december 2017, over deze onderwerpen: Economie, Innovatie

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters kende in totaal 36 miljoen euro toe aan 3 projecten. Het gaat om een testproject voor de zelfrijdende auto, robots voor marien onderzoek en een nieuwe supercomputer. Opnieuw zet Vlaanderen haar ambitie kracht bij om zich bij de top van de innovatieve regio’s te nestelen.

Vlaanderen heeft al een stevige reputatie op vlak van innovatie. In allerlei wereldwijde rankings komen onze bedrijven en kennisinstellingen steevast voor in de top. “Maar om in de top te blijven en zelfs nog te stijgen, moet je investeren,” zegt minister van Innovatie Philippe Muyters, “Deze Vlaamse Regering heeft mij een groot groeipad gegeven om te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Met deze 3 projecten profileren we Vlaanderen nadrukkelijk als een innovatieve hub, waar kwalitatieve testinfrastructuur te vinden is.”

Zelfrijdende auto

Een van de evoluties die echt niet lang meer op zich zal laten wachten, is de zelfrijdende auto. Minister Muyters: “Maar voor we die echt massaal op de weg laten, moet dat heel erg goed getest worden. Vooral de dataverwerking moet stabiel en aan een duizelingwekkende snelheid kunnen gebeuren. Als we online een video kijken, winden we ons soms op over dat draaiend wieltje als de video aan het bufferen is. Welnu, met de zelfrijdende auto mag dat absoluut niet gebeuren. Een milliseconde hapering kan betekenen dat de auto ergens tegen rijdt en kan levens kosten. Heel erg goed testen, is dus cruciaal.”

Een deel van de E313 en de aansluiting op de Antwerpse Ring tussen Deurne en Borgerhout zal uitgerust worden met sensoren en bekabeling. Die werken zullen starten vanaf april 2018. “In 2019 zullen de eerste zelfrijdende auto’s over die wegen rijden en in levensechte omstandigheden getest worden. Zowel Toyota als Ford zitten in ons project en zullen autonome modellen in ons verkeer brengen en testen,” zegt minister Muyters. Het project maakt deel uit van een groter Europees project (Concorda). Vlaanderen investeert er 3 miljoen euro in.

Marien onderzoek

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) krijgt 3 miljoen euro voor de aankoop van 2 nieuwe onbemande waterrobotten, een die aan de oppervlakte onderzoek uitvoert en een voor onderwateronderzoek. Minister Muyters: “We moeten de zee nog beter kunnen bestuderen, vooral in het kader van duurzaamheid en de zogenaamde ‘blauwe economie.’ Heel gedetailleerde data, scherpe beelden en precieze stalen zijn cruciaal om de stap vooruit te zetten. De nieuwe robotten zullen een veel grotere bereik hebben en data sneller kunnen verwerken. Ze zullen ook scherpere observaties opleveren van bijvoorbeeld de Paardenmarkt, de munitiestortplaats uit de Tweede Wereldoorlog waar massaal veel mosterdgas onder de zeebodem begraven ligt. Met de robotten zullen we de risico’s op lekken of ontploffingen preventief in kaart kunnen brengen.”

Met deze investering zet de Vlaamse overheid in op de snelle technologische evolutie die zich voltrekt in de offshore sector en binnen het zeewetenschappelijk onderzoek. Daar spelen robotica, artificiële intelligentie en innovatieve onderwatertechnologie een steeds grotere rol bij handelingen die anders te duur, te riskant of te tijdrovend zouden zijn.

Supercomputer

Snelle rekencapaciteit voor gigantische datasets: in zowel élk onderzoeksdomein is dat tegenwoordig bijna een conditio sine qua non. De huidige supercomputer loopt voor veel projecten al tegen zijn limieten aan en heeft een update nodig. “De rekencapaciteit die nodig is, stijgt jaar na jaar met enorme sprongen. Steeds grotere pakketten moeten op steeds kortere termijn verwerkt worden. De nieuwe update zal die zware capaciteit hebben, zal ook een opslagmogelijkheid hebben en toegankelijk worden via cloud-services. Voor onze Vlaamse wetenschappers en bedrijven een enorme troef,” zegt minister Muyters.

De Tier II-supercomputer zal bij de KULeuven geïnstalleerd worden, maar is toegankelijk voor andere kennisinstellingen en bedrijven in een open samenwerkingsverband. “Want een investering in een supercomputer is zeer kapitaalintensief. We voorzien niet minder dan 30 miljoen euro. Dan is het ook logisch dat we de capaciteit ook aan anderen ter beschikking stellen,” aldus innovatieminister Muyters. Het toepassingsgebied van de supercomputer is enorm ruim: van het doorploegen van databanken met medische molecules, over het berekenen van luchtverontreinigingskaarten en effecten van klimaatopwarming, tot het efficiënt opsporen van digitale piraterij.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is