Actieplan om toekomstige krapte arbeidsmarkt op te vangen

Door Philippe Muyters op 26 oktober 2017, over deze onderwerpen: Werk, werkloosheid en werkgelegenheid

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft aan VDAB gevraagd een actieplan op te stellen om de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Er staan steeds meer vacatures open en het aantal werkzoekenden daalt al meer dan 2 jaar. Het wordt steeds moeilijker om de gezochte competenties te vinden. Met 3 maatregelen wil de VDAB nu een versnelling hoger schakelen.

 

 

Al meer dan 2 jaar daalt het aantal Vlaamse werkzoekenden maand na maand. Tegelijk piekt het aantal vacatures als nooit tevoren. De krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt wordt steeds sterker. Ondernemingen hebben het moeilijk om onder het slinkende aantal werkzoekenden de juiste competenties te vinden. Daarom heb ik aan VDAB gevraagd om een versnelling hoger te schakelen en een actieplan uit te werken zodat we deze toenemende krapte het hoofd kunnen bieden,” zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters.
VDAB schuift in een actieplan 3 maatregelen naar voor: een versterkte screening en doorverwijzing naar trajecten en opleidingen van de VDAB, meer beroep doen op de markt voor opleidingen en inzetten op meer mobiele opleidingen.

Snellere screening en doorverwijzing
VDAB zal inzetten op extra capaciteit om de competenties van werkzoekenden sneller in kaart te brengen, zodat ze versneld toegeleid kunnen worden naar het gepaste activerings- of opleidingsinstrument.

Meer opleidingen uitbesteden
VDAB wil ook sneller en meer flexibel opleidingen kunnen aanbieden als daar nood aan is. Werkzoekenden moeten zo snel als mogelijk klaargestoomd kunnen worden voor de arbeidsmarkt. Om snel capaciteit aan te spreken en een flexibel aanbod te creëren, zal nog meer samengewerkt worden met private partners.

Mobiele opleidingen
Om maximaal resultaten te boeken, wil VDAB ook nog meer vanuit de klant gaan denken. Daarom zal extra worden ingezet op mobiele opleidingen in de buurt van werkzoekenden én openstaande vacatures. Wie met succes een opleiding volgt, kan zo meteen aan de slag.

Minister Muyters: “De huidige krapte op de arbeidsmarkt is een kans op elk talent in Vlaanderen aan de slag te krijgen. De vacatures zijn er, de werkzoekenden ook. Ik geloof in VDAB om deze als krachtige en creatieve matchmaker samen te brengen en reken op de sociale partners om dit actieplan met volle overtuiging te steunen.”

De VDAB zal het actieplan in de komende weken verder in detail uitwerken en dan voorleggen aan de Raad van Bestuur. Fons Leroy: "De economische conjunctuur is een opportuniteit voor VDAB om zoveel als mogelijk werkzoekenden naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Om dat te realiseren zullen we op korte tijd samen met publieke en private partners inzetten op voldoende capaciteit zodat we sneller werkzoekenden kunnen inschatten en aan de noden van de werkgevers kunnen tegemoetkomen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is