'Code Muyters' helpt sportsector met goed bestuur

Door Philippe Muyters op 11 juli 2016, over deze onderwerpen: Sport

Transparantie, democratie en een degelijke interne controle; dat zijn de drie basisprincipes van goed bestuur waartoe de Vlaamse regering de sportsector wil engageren. Voor de hand liggende principes, die daarom niet altijd even makkelijk om te zetten zijn in de praktijk. Daarom is er nu de nieuwe Code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties – de zogenaamde Code Muyters – met een uitgebreid arsenaal aan concrete en praktische regels en tips. Federaties die grondig werk maken van goed bestuur, worden daar voortaan ook financieel voor beloond.

Het besluit kadert in het nieuwe federatiedecreet voor de sportsector dat ingaat vanaf 1 januari 2017 en de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties regelt. Naast de focus op een kwalitatief aanbod van A tot Z, meer autonomie en verantwoordelijkheid en minder administratieve lasten, verandert daarin ook de subsidiëring fundamenteel: naast subsidiëring op basis van het ledenaantal (kwantiteit), wordt voortaan ook de kwaliteit van de werking in rekening gebracht. Kwaliteitsvolle sportfederaties kunnen hun sportclubs immers optimaal ondersteunen en zijn in staat goed te anticiperen op toekomstige maatschappelijke en sportieve uitdagingen. Resultaat: de sporter wint.

Code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties

Eén van de kwaliteitsprincipes van het nieuwe federatiedecreet, is goed bestuur. Om dit succesvol te introduceren in de Vlaamse sportsector, werd een code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties opgesteld. De code vormt het kader met principes van goed bestuur, maar is tegelijk ook de leidraad die de sportfederaties ondersteunt bij het implementeren van goed bestuur, met heel concrete en praktische regels en tips.

Het verankeren van goed bestuur in de sportsector ligt minister Muyters na aan het hart:

Minister van sport Philippe Muyters: “Ik wil mijn ervaring met goed bestuur uit het bedrijfsleven nu doortrekken naar de sportwereld. Veel sportorganisaties draaien op vrijwilligers met heel veel goede bedoelingen, maar soms zonder praktische kennis van goed bestuur. De “code Muyters” wil daar verandering in brengen. Iedereen heeft te winnen bij goed bestuur; de federaties en de clubs zelf, maar ook – en niet in het minst – de sporters.

Om te bepalen wat goed bestuur in de sportsector inhoudt, werd een onderzoeksopdracht uitgeschreven. De resultaten van die studie (A. Geeraert en E. Drieskens) vormen de basis van de nieuwe code Muyters. De principes van goed bestuur worden in de code ondergebracht in 3 dimensies: transparantie, democratie en interne verantwoording en controle.

Transparantie

Bij een transparante manier van werken is er toezicht mogelijk op de interne werking van de federatie en wordt er open gecommuniceerd. Dat houdt bijvoorbeeld in dat beslissingen van de raad van bestuur gepubliceerd worden of dat er open gecommuniceerd wordt over de kosten van bestuur.

Democratie

Een organisatie is democratisch als haar leden kunnen deelnemen in beleidsprocessen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer bestuursleden op een democratische wijze benoemd worden en de algemene vergadering de leden vertegenwoordigt en minimaal een keer per jaar samenkomt.

De dimensie democratie omvat bovendien ook het opnemen van sociale verantwoordelijkheid. Voor sportfederaties gaat het bijvoorbeeld om beleid voeren inzake gezond en ethisch sporten, gelijkheid en diversiteit, dopingbestrijding,…

Interne verantwoording en controle

Interne verantwoording en controle stimuleert sterke besluitvorming en zorgt ervoor dat geen enkele bestuurder de absolute controle heeft over beslissingen en dat er duidelijk toegewezen bevoegdheden zijn. Zo kan de raad van bestuur toezicht houden op de directie en de algemene vergadering op de raad van bestuur.

Subsidies op basis van kwantiteit én kwaliteit

Federaties die kwalitatief goed werken, worden door het nieuwe federatiedecreet vanaf 1 januari 2017 financieel beloond. Concreet krijgen sportfederaties naast een kwantitatief basisbedrag (afhankelijk van het aantal leden) extra middelen op basis van kwaliteitsprincipes, waaronder ook goed bestuur.  Om een échte cultuurverandering teweeg te brengen, is het aandeel van het kwaliteitsprincipe goed bestuur maar liefst 20% van die extra subsidie.

Minister van sport Philippe Muyters: “Wie zich engageert om zijn organisatie professioneel te besturen en om dus verantwoordelijk en efficiënt om te gaan met de bijdragen van de leden, de sponsors en het overheidsgeld, wordt daar voortaan ook voor beloond. Met die extra middelen kunnen kwaliteitsvolle sportfederaties weer meer investeren in de clubs en hun leden.

Met het oog op het effectief meetbaar maken van goed bestuur in Vlaamse sportfederaties, werd uit de code Muyters een set van harde (ja of nee) en zachte (mate waarin) indicatoren afgeleid. Dit evaluatie-instrument stelt de Vlaamse overheid in staat om goed bestuur op een objectieve wijze te evalueren en te valoriseren. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is