Enkel korting voor werkende 55-plussers

Door Philippe Muyters op 6 oktober 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken
werken werknemer bank ouder

Op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters verscherpt de Vlaamse Regering de voorwaarden voor het toekennen van een doelgroepkorting voor 55-plussers. Voortaan kan een werkgever die RSZ-korting enkel krijgen, als de betrokken werknemers effectief werken. “Zo gaan we oneigenlijk gebruik van de korting tegen”, verklaart de minister.

Voor 55-plussers is de doelgroepkorting afhankelijk van de leeftijd en geldt ze zowel bij aanwerving als bij het in dienst houden van de oudere werknemer. Voor het langer aan de slag houden gaat het om een premie van 600 euro (55-59 jaar) tot 1150 euro (vanaf 60 jaar) per werknemer per kwartaal.

Oneigenlijk gebruik tegengaan

Recent bleek echter dat verschillende grote bedrijven in de bank- en verzekeringssector oudere werknemers een uitstapregeling voorstellen, waarbij ze een aanzienlijk deel van hun loon kunnen behouden, zonder dat ze nog hoeven te werken. Om het oneigenlijke gebruik van de doelgroepkorting in dergelijke gevallen tegen te gaan, wordt nu een voorwaarde toegevoegd aan het bestaande decreet: de korting wordt gekoppeld aan het leveren van werkelijke arbeidsprestaties, met uitzondering van ziekte, verlofstelsels en de opzegperiode.

“Als de werkgever de korting nog wil krijgen, zal die bij het indienen van zijn kwartaalaangifte moeten garanderen dat de betrokken werknemers ook werkelijke arbeidsprestaties leveren en niet thuis zitten”, stelt Muyters. Aangezien de kwartaalaangifte sowieso verplicht is, gebeurt dat dus zonder extra administratieve rompslomp. “De sociale inspectie zal ook controles uitvoeren en er zijn sancties mogelijk: van het terugbetalen van de onrechtmatig verkregen korting tot boetes”, besluit de minister.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is