Evaluatie multifunctionele voetbalstadions

Door Philippe Muyters op 23 oktober 2015, over deze onderwerpen: Sport
Philippe Muyters

De Vlaamse regering besliste op 4 april 2014 om aan zes voetbalclubs en één stad een investeringssubsidie toe te kennen voor de realisatie van een multifunctioneel voetbalstadion met maatschappelijke return. Het gaat om een totale investering van 8 miljoen euro. Hieraan koppelde de regering de voorwaarde dat de projecten moeten blijven voldoen aan de gestelde criteria en gerealiseerd moeten worden tegen de voorziene datum. De resultaten van de rapportering van het najaar 2015 werden vandaag door minister van Sport Philippe Muyters aan de Vlaamse regering voorgesteld.

 

Overzicht

 

KV Oostende (630.500 euro)

De begunstigde van de subsidie werd gewijzigd van de stad Oostende naar KV Oostende Stadion. KV Oostende diende voor de zomervakantie een bouwvergunning in, de bedoeling is om de werken aan de tribune eind februari 2016 op te starten, zodat de tribune in gebruik genomen kan worden voor de competitiestart 2016-2017.

 

Club Brugge (2,5 miljoen euro)

Oorspronkelijk was er sprake van één multifunctionele sportsite voor recreatieve en professionele sportbeoefening langs de Blankenbergse Steenweg. Hier zouden twee nieuwe stadions gebouwd worden; één voor Club Brugge (40.000 zitplaatsen) en een nieuw multifunctioneel stedelijk sportstadion (12.500 zitplaatsen) waarin Cercle Brugge zijn wedstrijden zou kunnen afwerken.

Cercle Brugge besliste uit het project op de Blankenbergse Steenweg te stappen en een eigen project ontwikkelen op de Jan Breydelsite. Op 22 juni 2015 besliste het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge dat de stad zich niet verzet tegen de expliciete vraag van Cercle Brugge om in de toekomst op de Olympiasite te blijven. Deze beslissing impliceert ook dat de stad zijn medewerking herbevestigt aan een nieuw stadion voor Club Brugge ter hoogte van de Blankenbergse Steenweg.

Dit betekent echter ook dat het door Club Brugge oorspronkelijk ingediende en geselecteerde dossier gewijzigd is, zodat aan de sportadministratie gevraagd werd om de eventuele gevolgen juridisch te onderzoeken.

 

KRC Genk (195.700 euro)

Globaal gezien verandert er niets aan het project van KRC Genk, zodat de realisatie tegen 2017 nog altijd gegarandeerd wordt.

 

Oud-Heverlee Leuven (673.800 euro)

De vooropgestelde timing van het project blijft behouden. De afbraak van de bestaande staantribune start 21 december 2015 en de afronding van de werken is voorzien voor het nieuwe seizoen 2016-2017. In 2017 plant OHL een volledig nieuwe tribune te plaatsen achter het doel voor de bezoekende supporters.

 

YR KV Mechelen (750.000 euro)

De werken van dit project zijn volop bezig en verlopen volgens schema, zodat realisatie in 2017 gehaald kan worden. Het stadion zal voornamelijk multifunctioneel gebruikt worden voor de buurt, met de voorziening van een ombudsdienst, fitnessruimte, vergaderruimtes, kindercrèche, parkeerplaatsen,…

 

Grensverleggend / Zulte Waregem (750.000 euro)

Het project heeft een lichte vertraging opgelopen, maar realisatie tegen 2017 blijft haalbaar. Momenteel is het stadion al conform UEFA-criteria 3 goedgekeurd, er moeten enkel nog een aantal kleine aanpassingen gebeuren om conform UEFA-criteria 4 erkend te worden.

 

KAA Gent (2,5 miljoen euro)

KAA Gent is de enige subsidiebegunstigde bij wie het stadion al effectief in gebruik werd genomen. Zij rapporteerden dus over het voldoen van de Ghelamco Arena aan de minimale vereisten en selectiecriteria van de oproep.

Conclusie van de rapportering

Uit de evaluatie blijkt dat alle projecten voorlopig nog gerealiseerd kunnen worden binnen de vooropgestelde deadline.

Enkel voor het dossier van Club Brugge stelt zich een probleem. Op basis van hun rapportering en het gewijzigde standpunt van de stad Brugge zijn er afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijk ingediende en geselecteerde dossier. De sportadministratie onderzoekt de juridische gevolgen van deze nieuwe situatie. Om dit te kunnen doen, zullen op korte termijn ook Sporting Lokeren, Royal Antwerp, Cercle Brugge en Lommel-United aangeschreven worden om een rapportering over hun project te geven. In de beslissing van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 werd immers opgenomen dat indien zou blijken dat bepaalde begunstigden niet langer voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden en het vooropgestelde project niet kunnen realiseren tegen de voorziene datum, de Vlaamse minister van Sport alsnog subsidies kan toekennen aan de eerstvolgende gerangschikte dossiers voor zover ze nog aan de subsidievoorwaarden voldoen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is