Internationale handel centraal in relance postcorona

Door Philippe Muyters op 11 februari 2021, over deze onderwerpen: Buitenlandse handel, Coronacrisis
Philippe Muyters

Het Vlaams Parlement keurde twee resoluties goed die Vlaams Parlementslid Philippe Muyters samen met collega’s van de andere meerderheidspartijen indiende om internationale handel centraal te stellen in de relanceplannen na corona. “Er zijn twee grote werven voor Vlaanderen: een dringende internationalisering van de Vlaamse dienstensector en een opsplitsing van handels- en investeringsbedragen”, aldus Philippe Muyters. Hij wijst daarbij op de vitale rol die internationale handel speelt voor Vlaanderen. “Het is onze levensader. 82 procent van de Belgische export komt vanuit Vlaanderen.”

Ongeveer een kwart van de Vlaamse economie zijn dienstenactiviteiten. Een sector die blijft groeien, maar die ondervertegenwoordigd is in de Vlaamse export. “We moeten daarom onze uitmuntende Vlaamse dienstensector internationaal kunnen verzilveren”, zegt Philippe Muyters. In hun gezamenlijke resolutie vragen de parlementsleden dan ook dat de Vlaamse Regering dat potentieel beter aanspreekt door een verregaande samenwerking tussen VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en FIT (Flanders Investment & Trade), meer aandacht voor dienstensectoren bij handelsmissies en een grotere betrokkenheid vanuit innovatieve en creatieve sectoren.

Splitsing handels- en investeringsakkoorden

Handels- en investeringsakkoorden treden vaak traag in werking. De parlementsleden vragen dat de Europese Commissie onderhandelingen opstart om handels- en investeringsverdragen van elkaar te kunnen splitsen. CETA leerde ons dat onenigheid over één onderdeel de uitvoering van het volledige akkoord in de weg staat. “Daarom willen we dat de Europese Unie de mogelijkheid moet krijgen om indien nodig handels- en investeringsakkoorden onafhankelijk van elkaar af te sluiten. We willen vermijden dat het ene akkoord geblokkeerd wordt door een dispuut in een ander onderdeel”, legt Philippe Muyters uit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is