Open, objectief en transparant. Wars van hokjes, namen, zuilen of structuren

Door Philippe Muyters op 8 november 2017, over deze onderwerpen: Economie, Innovatie

Op de nieuwswebsite Doorbraak.be verscheen een erg kritisch stuk over een recente subsidie voor Mediahuis. Natuurlijk kan ik wel om met wat kritiek, maar laten uitschijnen alsof ik Mediahuis bevoordeel ten opzichte van anderen, is niet correct. Dat mag wel even rechtgezet. 

Open, objectief en transparant. Wars van hokjes, namen, zuilen of structuren. Het zijn principes die diep geworteld zitten in mijn beleid.

Ook het toekennen van een strategische transformatiesteun (STS) verloopt bijgevolg volgens transparante en objectieve criteria en heeft dus niks vandoen met een keuze voor deze of gene mediagroep.

Met zo’n STS ondersteunt de Vlaamse regering investerings- en opleidingsprojecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van het economisch weefsel in Vlaanderen. Mediahuis heeft hiertoe een correct dossier ingediend en de aanvraag werd dan ook terecht gehonoreerd. Zoals dat overigens meerdere keren per maand gebeurt voor tal van bedrijven uit tal van sectoren.

Als Doorbraak.be of Apache.be – of eender welk ander bedrijf – morgen een STS-aanvraag indient, zal die aanvraag op eenzelfde wijze getoetst worden aan de reglementering. Zonder vooringenomenheid, zonder favoritisme. Mijn kabinet is graag bereid jullie de weg te tonen. Want naast objectiviteit en transparantie, draag ik ook een klantvriendelijke overheid hoog in het vaandel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is