Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Philippe Muyters op 23 november 2023

Het Vlaams Parlement geeft definitief groen licht voor de invoering van een Vlaamse Uitgavennorm. Die uitgavennorm heeft als doel de Vlaamse overheidsuitgaven ook op langere termijn beheersbaar te houden. Vlaams Parlementslid Philippe Muyters, die het dossier op de agenda plaatste, reageert …

Door Philippe Muyters op 25 oktober 2023

Beeld je in: alles gaat goed. De economie groeit, bedrijven kunnen meerwaarde creëren, mensen hebben voldoende koopkracht en kunnen geld uitgeven én sparen. Moet een overheid op dat moment elke cent uitgeven, in die welvarende economisch goede tijden? Of is het net een beter idee om op dat moment …

Door Philippe Muyters op 9 februari 2023, over deze onderwerpen: Europese handel, Buitenlandse handel

Om een internationaal handelsverdrag te ratificeren, moet het door alle Belgische parlementen goedgekeurd worden. In Vlaanderen gebeurt dat vlot, Wallonië en Brussel staan vaak op de rem. Het Vlaams Parlement wil vaart maken en vraagt met aandrang een snelle ratificatie in de andere parlementen …

Door Philippe Muyters op 21 december 2022, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid, Sportinfrastructuur, Sport

We kunnen er niet om heen: de energiecrisis raakt tal van sectoren en organisaties volop in hun werking. Ook de sportsector krijgt te maken met ongeziene energie-uitgaven. Dat maakt dat het water stilaan aan de lippen komt te staan van talrijke sportorganisaties. Het Vlaams Parlement keurde op …

Door Philippe Muyters op 6 oktober 2022, over deze onderwerpen: Europese handel, Buitenlandse handel

Als een van de meest open economieën leeft Vlaanderen van de internationale handel. De handelsakkoorden die Europa afsluit, zijn dan ook van levensbelang. Die akkoorden moeten door alle deelstaten en federaal geratificeerd worden. En daar loopt het fout, zo stelt Vlaams Parlementslid Philippe …

Door Philippe Muyters op 9 juni 2022, over deze onderwerpen: Personen met een beperking, Sport

Vlaams Parlementslid Philippe Muyters staat opnieuw op de barricaden voor meer ondersteuning voor G-Sporters. Samen met collega’s van meerderheid én oppositie schreef hij een resolutie met een heel aantal aanbevelingen aan de Vlaamse Regering, als aanvulling op het huidige beleid. Het doel? Zoveel …