Premie voor werkzoekenden die eigen zaak starten

Door Philippe Muyters op 25 februari 2018, over deze onderwerpen: Werk, werkloosheid en werkgelegenheid

De stap zetten om vanuit werkloosheid zelfstandige te worden, is niet evident. Je verliest vanaf dag één je werkloosheidsuitkering en wordt dus bij de opstart van je eigen zaak meteen geconfronteerd met een inkomensonzekerheid. Zeker voor werkzoekenden ouder dan 45 jaar is de drempel hoog. Om hen aan te moedigen toch de sprong te wagen, werkte Vlaams minister Philippe Muyters een premie uit. Op 15 maart 2018 start het nieuwe systeem. 

Hoewel uit cijfers van VDAB blijkt dat veel werkzoekenden ondernemerschapsambities koesteren, blijft het aantal werkzoekenden dat uiteindelijk kiest voor een zelfstandige baan schommelen tussen de 2 en 3 procent. Voor hen is het financiële risico immers het grootst. De premie start op het moment dat de werkzoekende de sprong waagt en zich inschrijft als zelfstandige in hoofdberoep.  

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Op dat moment is de inkomensonzekerheid het grootst, dus zorgen we ervoor dat de premie dan ook het hoogst zal zijn. Het eerste kwartaal krijgt de werkzoekende elke maand 1000 euro. Daarna daalt het bedrag elk drie maanden met 100 euro, om na 2 jaar volledig uit te doven. Op kruissnelheid heb ik voor deze premie 20,5 mio euro beschikbaar.” 

Maandelijkse premie:

Q1 Q2 Q3 Q4
1000 euro 900 euro 800 euro 700 euro
Q5 Q6 Q7 Q8
600 euro 500 euro 400 euro 300 euro

 

De premie wordt niet zonder meer toegekend. Van de werkzoekenden wordt een stevig engagement verwacht: ze moeten eerst met succes een ondernemerschapstraject doorlopen, zoals bijvoorbeeld “Maak werk van je zaak”. Dat traject versterkt hun ondernemerschapscompetenties en verhoogt hun slaagkansen. Tijdens deze opleiding wordt ook de haalbaarheid van hun businessplan onder de loep genomen. 

De premie is er niet voor elke werkzoekende. Cijfers van de VDAB tonen aan dat het aantal werkzoekenden dat kiest voor een zelfstandige baan vanaf 45 jaar snel begint te dalen. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Vanaf 45 jaar zijn er maar weinig mensen die de stap durven zetten. Via deze premie wil ik de drempel verlagen en hen helpen hun droom te verwezenlijken.” 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is