Start innovatieve proefprojecten duaal leren en werken

Door Philippe Muyters op 3 november 2015, over deze onderwerpen: Economie
Philippe Muyters

Afgelopen donderdag werden 22 proeftuinen goedgekeurd die beantwoorden aan de ESF-oproep “Innovatieve projecten duaal leren”. De projecten zijn één van de voorbereidingstrajecten op het nieuwe stelsel duaal leren en werken dat van start gaat vanaf september 2017. De projecten kunnen al vanaf deze week starten en hebben als doel de omzetting van de filosofie in de praktijk te testen, draagvlak te creëren en nuttige tools en instrumenten te ontwikkelen. Alle relevante informatie en kennis uit de proefprojecten kan zo mee opgenomen worden in het beleid.

De Vlaamse Regering wil het huidige leren en werken opwaarderen en van duaal leren en werken een sterke en positieve leerweg maken. Duaal leren en werken houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar naast leren op school, ook kunnen leren op de werkvloer. Het systeem van leren en werken zal bestaan als volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs zodat de leerling een onderwijskwalificatie haalt, al kunnen ook aparte deelcertificaten of een beroepskwalificatie uitgereikt worden indien een volwaardige onderwijskwalificatie niet haalbaar is. Het grote verschil is dat de competenties bij duaal leren en werken voor het grootste deel op de werkvloer verworven worden. Zo zullen jongeren goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. In het nieuwe systeem werken onderwijs- en opleidingsinstellingen en ondernemingen nauwer samen, vereenvoudigen we de verschillende statuten en zijn de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen duidelijk omschreven.

Om kwaliteit te bieden, wordt het duaal leren en werken voorbereid door proefprojecten. Naast de recente goedkeuring van de concrete studierichtingen die vanaf volgend schooljaar als proefproject duaal worden aangeboden en de opstart van het project Werkplek 21 lanceerde ook het ESF-Agentschap (Sociaal Europees Fonds) hiertoe een oproep “Innovatieve proefprojecten duaal leren en werken”. Het financiert projecten uit het werkveld met als doel één of meerdere aspecten van het nieuwe concept duaal leren en werken op een innovatieve manier te onderzoeken en uit te testen in de praktijk. De kennis en ervaringen uit die innovatieve projecten  worden gedeeld in een overkoepelend Lerend Netwerk van Syntra Vlaanderen, zodat het beleid ze onmiddellijk kan meenemen in de regelgeving voor het nieuwe stelsel.

Het aanvankelijk doel was om 19 projecten te financieren, samen met het Lerende Netwerk. De kwaliteit en de diversiteit van de ingediende voorstellen hebben de ministers er echter toe aangezet middelen vrij te maken voor drie extra projecten, zodat nu 22 proeftuinen vanaf 1 november van start kunnen gaan. Dit onderstreept duidelijk het engagement van de Vlaamse regering om van het nieuwe stelsel een succesverhaal te maken voor onze jongeren, ons onderwijs en onze arbeidsmarkt. De voorstellen en lessen die we uit deze projecten meenemen, zullen ons – nog meer dan nu al het geval is – helpen een brug te slaan tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

De goedgekeurde projecten werden ingediend door uiteenlopende organisaties uit heel Vlaanderen zoals scholen, onderwijsverstrekkers, sectoren, werkgeversorganisaties, sociale partners en andere organisaties.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “We streven in het nieuwe systeem van leren en werken naar topkwaliteit en ik ben dan ook zeer enthousiast over de diversiteit van de proefprojecten. Een groot aantal sectoren zijn vertegenwoordigd, zoals hout, elektriciteit, elektromechanica en hotel en de projecten werken aan verschillende aspecten van duaal leren, zoals begeleiding en evaluatie van jongeren op de werkvloer, arbeidsrijpheid, flexibele trajecten, matching tussen opleidingsaanbod en arbeidsmarkt en het ontwikkelen van handige instrumenten. Ik ben ook blij met het grote draagvlak bij onze bedrijven en de organisaties die hen vertegenwoordigen; zij zetten mee hun schouders onder de nieuwe aanpak om van leren en werken een echt succesverhaal te maken, waar onze jongeren én onze arbeidsmarkt beter van worden.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het draagvlak voor duaal leren is groot, zowel bij arbeidsmarktactoren als bij onderwijsverstrekkers. Dat krijgt nu ook zijn vertaling op het terrein. Eerder werden de concrete studierichtingen die vanaf volgend schooljaar als proefproject duaal worden aangeboden goedgekeurd en het project Werkplek 21 opgestart. Met de goedkeuring van deze 22 ESF-projecten zetten we opnieuw een belangrijke stap. Ze gaan allen uit van een sterk partnerschap tussen scholen en arbeidsmarktactoren en dit onderwijsbreed, zowel in TSO, BSO, DBSO, de leertijd als het buitengewoon secundair onderwijs. Samen met de andere trajecten zullen ze ons een niet te onderschatten inkijk bieden op weg naar een kwaliteitsvol duaal leren, aantrekkelijk voor onze jongeren én voor onze bedrijven.”

Bijlage: lijst van de goedgekeurde ESF-projecten

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is