Steden en gemeenten beslissen zelf hoe markt eruit ziet

Door Philippe Muyters op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Economie

Meer autonomie en minder rompslomp

De organisatie van markten, braderieën en kermissen – de zogenaamde ambulante handel – is sinds de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters ging met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en met de federaties van de ambulante handelaars rond de tafel zitten om de federale wetgeving aan te passen aan de lokale noden en verwachtingen. Het resultaat: meer autonomie voor lokale besturen en minder administratieve rompslomp. 

Geen gemeente of stad is dezelfde. Elke markt of kermis ademt zijn eigen unieke sfeer uit. Daarom is het logisch dat steden en gemeenten zelf zoveel mogelijk kunnen bepalen hoe ze hun markten concreet inrichten. Maatwerk dus. Tot nu toe was dit niet echt het geval: de steden en gemeenten waren soms wel bevoegd om de federale regels enigszins flexibel toe te passen, maar het bleef een wirwar van regels en verplichtingen die hun beweegruimte aanzienlijk inperkten. Daar komt nu verandering in.

Meer autonomie

Een aantal basisregels, zoals de definitie van wat onder het toepassingsgebied van de regelgeving ambulante handel valt of de opzegtermijnen, worden geregeld door Vlaanderen. Deze uniforme basisregels beschermen de ambulante handelaars tegen te uiteenlopende reglementen in verschillenden gemeenten. 
De praktische organisatie van markten en kermissen komt echter helemaal in handen van de steden en gemeenten. Zij zijn immers het best op de hoogte van hun eigen situatie. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zelf kiezen hoe ze de standplaatsen toewijzen (bijvoorbeeld via een online registratie) en bepalen hoeveel losse standplaatsen ze ter beschikking stellen. Door deze verhoogde autonomie kunnen ze sneller inspelen op nieuwe initiatieven en veranderende noden van klanten en handelaars.

Minder administratieve lasten

Minister Muyters zorgt ook voor minder administratieve rompslomp. Lokale besturen moeten bijvoorbeeld niet langer verplicht vacatures uitschrijven als er een standplaats beschikbaar komt. In het verleden was dit wel het geval, zelfs als er al een ellenlange wachtlijst van nieuwe kandidaten bestond voor de vrijgekomen plaats. Ook de verplichting om advies te vragen aan de minister voor niet commerciële verkopen – acties in geval van humanitaire catastrofes of rampen – vervalt als men toestemming krijgt van de gemeente. Zo wordt een dubbele goedkeuring vermeden.

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters: “Met deze aanpassingen leggen we de bal echt waar hij hoort: in de handen van de steden en gemeenten. We zijn zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan hun noden en vragen, zodat zij zoveel mogelijk autonoom kunnen beslissen en Vlaanderen enkel die zaken regelt waar een Vlaams kader toegevoegde waarde biedt.”  

Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten reageert tevreden. Stafmedewerker lokale economie Stefan Thomas: “De VVSG was nauw betrokken bij en is zeer tevreden met de nieuwe regels voor ambulante handel. De ingewikkelde regels en de administratieve lasten van weleer zijn in het belang van de gemeenten én de marktkramers grondig vereenvoudigd. Zo moeten gemeenten niet langer een vacature plaatsen als er geschikte kandidaten in het register zitten en worden de overbodige verplichtingen bij verkopen door verenigingen geschrapt. Verder blijft een Vlaams kader behouden wat een zekere uniformiteit biedt.  Maar er is ook meer autonomie voor de gemeenten om hiervan af te wijken zodat ze meer een beleid op maat kunnen voeren en niet langer vasthangen aan een al te rigide kader.”

Timing

Vrijdag keurde de Vlaamse regering het ontwerp van decreet en het besluit tot wijziging van het koninklijk besluit voor de tweede keer principieel goed. De teksten gaan nu voor advies naar de Raad van State, waarna het decreet wordt voorgelegd aan het parlement en vervolgens het besluit in werking kan treden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is