Stijgende lidgelden sportclubs: minister Muyters plant overleg

Door Philippe Muyters op 8 september 2014, over deze onderwerpen: Sport
Stijgende lidgelden sportclubs: minister Muyters plant overleg

Veel Vlaamse sportclubs zouden hun lidgelden fors hebben opgetrokken om dalende subsidies en stijgende werkingskosten op te vangen. Als dat klopt en die trend zich doorzet, wil Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) op zoek gaan naar alternatieven, in samenspraak met de sector.

Die alternatieve oplossingen moeten de toegang tot sport wel voldoende laagdrempelig houden: een ambitie die ook ingeschreven staat in het Vlaams Regeerakkoord. Een eerste overlegmoment met de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en Bloso staat deze maand al ingepland.

Lage drempel, hoge kwaliteit

“Het is nog maar de vraag of er werkelijk bij alle sportclubs een grote verhoging van de lidgelden te noteren valt. Daarover is enkel een losse bevraging gebeurd, geen grondig onderzoek. We kunnen er op dit moment dus niets met zekerheid over zeggen”, verduidelijkt minister Muyters. “Bovendien is met zo’n prijsverhoging ook niets mis, als daar ook een kwaliteitsverbetering tegenover staat.”

“Als hier echter sprake is van een trend met een negatieve impact, dan zullen we daar graag een mouw aan passen.” Het nieuwe Vlaams Regeerakkoord behoudt immers de laagdrempeligheid van sport als belangrijk streefdoel, in lijn met het beleid van de voorgaande jaren. “Dat streven blijft ook de komende jaren hoog op mijn agenda staan”, aldus de minister, die eraan herinnert dat hij zelf ook graag sport en supportert. Zijn bezorgdheid in dit dossier is dus niet alleen groot maar ook oprecht.

Middelen efficiënter inzetten

De afgelopen jaren heeft Vlaanderen alvast niet bespaard op de subsidies die de sportfederaties naar de aangesloten clubs doorstorten. “Die staan los van de gemeentelijke financiering, en de prijzen die gemeenten vragen voor het gebruik van hun sportinfrastructuur. En daar lijkt het schoentje nu net te wringen: een aantal gemeenten heeft die tarieven verhoogd of gesnoeid in de eigen sportsubsidies. Maar dat is en blijft een verantwoordelijkheid van die gemeenten zelf. Vlaanderen zal en moet niet in hun plaats treden”, meent Muyters. “De budgettaire toestand laat dat ook niet toe.”

Maar Vlaanderen kan de werking van de sportclubs ook inhoudelijk ondersteunen. Dat hoeft niet per se of enkel met financiële middelen te gebeuren. “Niet alle sportclubs worden professioneel gerund”, haalt Muyters als voorbeeld aan. “Als we hen kunnen helpen om hun bestaande middelen efficiënter in te zetten, geven we hen ook meer ademruimte.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is