Vlaamse sportwereld vraagt Time-out tegen Pesten

Door Philippe Muyters op 29 januari 2016, over deze onderwerpen: Sport
Time Out tegen Pesten

De Vlaamse sportwereld zet voluit in op een positieve, veilige en ethische sportomgeving waarin kinderen en jongeren zich op persoonlijk en sportief vlak ten volle kunnen ontplooien. Pesten voorkomen en aanpakken is daarbij ontzettend belangrijk. Binnen sport wordt winnen vaak vooropgesteld, maar dat mag nooit het welzijn van het kind in het gedrang brengen of pesten in de hand werken. De Vlaamse sportsector keurt elke vorm van pesten dan ook volmondig af en lanceert daarom een spraakmakende TOP-campagne.

Start van de campagne ‘Time-out tegen Pesten’ (TOP)

Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waar jongeren ook in de sport mee te maken kunnen krijgen. Vaak brengt het emotionele of fysieke gevolgen met zich mee of vermindert de sportprestatie of de motivatie om te sporten. Hoog tijd dus om pesten onder de aandacht te brengen en actie te ondernemen.

 

Daarom lanceert Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport, samen met Kristine De Martelaer, voorzitter Internationaal Centrum Ethiek in de Sport en topatleten Eline Berings en Axelle Dauwens vandaag de campagne Time Out tegen Pesten, het jaarthema van het Strategisch Lerend Netwerk Ethisch Sporten. De campagne pakt pesten aan en wil de sportsector informeren, stimuleren en ondersteunen om actief aan een pestvrije sportomgeving te werken. Om duidelijk te maken dat de hele sportwereld hiertoe de handen in elkaar slaat, ondertekenen de minister en alle vertegenwoordigers van het Netwerk het zogenaamde TOP-plan.

Met het TOP-plan werkt de sportwereld samen aan 5 doelstellingen:  het uitdragen van een gemeenschappelijke visie op pesten, het creëren van draagvlak voor een pestvrije sportomgeving, het voorkomen van pesten, het goed en kordaat reageren op een pestgeval en het nemen van concrete acties om te zorgen voor een duurzame pestvrije sportomgeving.

De sportbestuurders en -begeleiders krijgen alle nodige kennis en ondersteuning aangereikt om deze doelstellingen om te zetten in de sportpraktijk. Ook op de webpagina www.topindesport.be kan je terecht voor alle informatie, een vormingsaanbod en de uitwerking van concrete acties. 

Vanuit het hart van de sport

Bovendien roepen ook heel wat topsporters, topcoaches en teams via sociale media op voor een time-out tegen pesten, met de hashtag #TOPindesport. Ook zij maken zo voor iedereen duidelijk dat er voor pesten geen plaats is in de sport.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “De Vlaamse sportwereld vraagt vandaag volmondig een time-out tegen pesten. Vanuit het hart van de sport, wordt pesten onderuit gehaald door sporters, clubs en federaties. De Vlaamse overheid zorgt er bovendien voor dat sportbestuurders en -begeleiders alle nodige kennis en ondersteuning krijgen om concrete acties tegen pesten op te zetten. Samen willen we voor een duurzame pestvrije sportomgeving zorgen, waarin elk kind zich ten volle persoonlijk en sportief kan ontplooien”.

 

Time Out tegen Pesten

 

 

 

 

 

Internationaal Centrum Ethiek Sport, Sport Vlaanderen, Stichting Vlaamse Schoolsport, Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding, Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Vlaamse Sportfederatie & Vlaamse Trainersschool

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is