Vlaanderen wil investeringsprojecten begeleiden én versnellen

Door Philippe Muyters op 19 november 2012, over deze onderwerpen: Investeringen, Omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering wil voorkomen dat investeringsprojecten vertraging oplopen of geblokkeerd raken.

Mee op initiatief van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening, Philippe Muyters (N-VA), werd beslist om 'procesmanagers' via actieve bemiddeling projecten te laten begeleiden en een 'Gewestelijke Stedenbouwkundige Vergunningscommissie', onder leiding van de gouverneur, te laten werken aan een geïntegreerd advies.

De Vlaamse Regering werkt aan een grote vereenvoudiging van de vergunningsprocedures en aan een omgevingsvergunning, die de bouw- en milieuvergunning integreert.

Philippe Muyters: "De regering wil begin 2013 hiervoor de ontwerpen van decreet voorleggen aan de adviesraden. Maar tot die definitief in werking treden, zitten we niet stil. We willen een betrouwbare partner zijn, zeker in het economisch klimaat van vandaag. Een goede begeleiding van investeringen en eensgezinde en oplossingsgerichte adviezen moeten heel concreet zorgen voor een correct ondernemersklimaat."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is