Philippe Muyters

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Ik ben geboren op 6 december 1961, in Antwerpen. Na mijn studies als licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen, bouwde ik een carrière uit in het bedrijfsleven.

 

Wortels in de Vlaamse economie

Op 30-jarige leeftijd werd ik administrateur-generaal van de SERV. In 1997 kwam ik aan het hoofd van het Vlaams-Economisch Verbond. Daar gaf ik mee vorm aan het ontstaan van Voka, waarvan ik gedelegeerd bestuurder werd.

In 2009 vroeg de N-VA mij onverwachts om minister in de Vlaamse Regering te worden en ik nam met veel zin de handschoen op. Met een kleine, maar sterke ploeg gaf ik tijdens de voorbije jaren sturing aan het beleid op vlak van financiën, begroting, ruimtelijke ordening en werk. Na de verkiezingen van 25 mei 2014, werd ik opnieuw Vlaams minister. Ditmaal neem ik de bevoegdheden Werk, Economie, Innovatie en Sport voor mijn rekening, een portefeuille die me helemaal op het lijf geschreven is.

 

Werk en sport als speerpunt

Zo zet ik onder andere mijn schouders onder de begeleiding van werkzoekenden. Voor mij moet de klemtoon liggen op competentie en talent, niet op leeftijd, geslacht of afkomst. Met een transparant doelgroepenbeleid, proberen we door efficiënt tewerk te gaan, zoveel mogelijk mensen te bereiken. Door de opleidingscheques worden alle Vlaamse werknemers gestimuleerd om na te denken over hun carrière.

Met mijn sportbeleid verzette ik de bakens op het vlak van dopingbestrijding, een strijd die ik nu volop verder voer. Mijn Europese collega’s duidden mij unaniem aan als expert-minister bij het World Anti-Doping Agency (WADA). Ik zet ook stevig in op een gefundeerd topsportbeleid, op ‘sport voor allen’ en G-sport, zodat alle Vlamingen kunnen sporten in een gezond en ethisch klimaat.

 

Besparen én investeren in Vlaanderen

Tijdens de vorige legislatuur loofden vriend en vijand bovenal de knappe prestatie op het budgettair vlak. Ondanks de moeilijke economische tijden slaagden we er jaar na jaar in een begroting in evenwicht voor te leggen. Toch vond ik ook nog ruimte voor een ecologische hervorming van de belasting op inverkeersstelling, een nultarief voor schenkingsrechten bij familiale ondernemingen en een verlaging van de belasting op materieel en outillage.

Maar ik nam ook heel wat administratieve rompslomp weg voor kleine bouwprojecten. Ook grote projecten worden voortaan veel sneller afgehandeld. Eén van mijn sterkste verwezenlijkingen blijft de immense administratieve vereenvoudiging van de ‘omgevingsvergunning’.

Ook in deze tweede beleidsperiode ben ik heel hard blijven inzetten op transparantie en vereenvoudiging, en dat in al mijn beleidsdomeinen. Werk, economie, innovatie en sport, ze hebben alle belang bij een overheid die duidelijke en doeltreffende randvoorwaarden creëert waarbinnen excellentie vorm kan krijgen. 

 

 

Medewerkers

Wim Adriaens

Kabinetschef Werk, Economie, Innovatie en Sport

Jan Haegeman

Assistent van de minister

Silvie Lambrechts

Assistente van de minister

Thomas Pollet

Woordvoerder en Adjunct-kabinetschef

Veerle Van Nieuwenhuysen

Adjunct-woordvoerder

Tinne Stukkens

Speechschrijver en Raadgever Communicatie

Yoann Stas

Grafisch Ontwerper

Charlien Van Leuffel

Raadgever Werk

Davy Maes

Raadgever Werk

Helena Muyldermans

Raadgever Werk

Lien Vossaert

Raadgever Werk

Peggy Van Den Steen

Raadgever Werk

Chantal Spors

Secretariaat Werk

Gert Bergen

Adjunct-kabinetschef Economie & Innovatie

Eric Sleeckx

Raadgever Economie en Innovatie               

Johan Guldix

Raadgever Economie en Innovatie

Karel Boutens

Raadgever Economie & Innovatie

Evy Aelbrecht

Secretariaat Economie en Innovatie

Gert Vande Broek

Chef Sport

Martje Eyckmans

Raadgever Sport

An Vermeersch

Raadgever Sport

Steven De Meyer    

Raadgever Sport

Karolien De Sadeleer

Raadgever Sport

Evelyne Laus

Secretariaat Sport

Katrien Union

Kabinetssecretaris

Lydia Christiaens

Onthaal

Yves De Keyzer

Onthaal

Danny Wils

Chauffeur

Dirk Vellemens

Chauffeur en logistiek

Daniël Teughels

Keukenchef

Tom Van Damme

Raadgever Economie en Innovatie