Communicerende auto’s

Tijdens de test bevonden zich op het dak van de auto’s een radiomodule voor communicatie met de andere auto’s en met de weginfrastructuur, en een module voor dataverwerking. Over het traject van de testsite waren radio-eenheden aan de kant van de weg geïnstalleerd die communiceren met de auto’s.

Smart Highway

“De technologieën die hier getest worden, kunnen de verkeersveiligheid verbeteren en het fileprobleem verlichten. Daarom investeert Vlaanderen 3,5 miljoen euro in dit project en in de ‘smart highway’, een permanente testsite langs de E313/E34, die toelaat om op een flexibele manier nieuwe communicatie-, data- en sensortechnologieën te testen en valideren. Een volgende fase voorziet uitbreiding naar de Antwerpse ring”, zegt minister Muyters.

Verkeersveiligheid verbeteren

De verwachting is dat geconnecteerde en straks mogelijk zelfsturende auto’s zullen compenseren voor menselijke fouten en daarmee het aantal en ernst van ongevallen zullen terugdringen. Kettingbotsingen en andere ongevallen ontstaan vaak doordat chauffeurs geen zicht hebben op wat er gebeurt voorbij het voertuig onmiddellijk voor hen. Daardoor reageert een chauffeur mogelijk te laat, of foutief. Auto’s met elkaar laten communiceren zal de verkeersveiligheid verbeteren.

Vlotter verkeer

”We moeten steeds inventiever worden in onze strijd voor vlotter en veiliger verkeer. “Zeker in het geval van verkeersveiligheid is het laaghangend fruit nu wel geplukt. Om het aantal ongevallen en slachtoffers verder te laten dalen zullen we creatief en innovatief moeten zijn. Gelukkig hebben we in Vlaanderen de nodige inventiviteit bij de vleet”, reageert Ben Weyts. 

Onderwerpen