Om geratificeerd te zijn, moet een verdrag door alle Belgische parlementen goedgekeurd worden. Momenteel lopen er negen EU-ratificatieprocedures. Deze procedures blijven aanslepen omdat er telkens een ratificatie ontbreekt van de Franse gemeenschap, het Waals Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vlaanderen ratificeerde wél acht van de negen akkoorden en overeenkomsten.

Negatieve perceptie

Voor twee akkoorden – het associatieakkoord met Centraal-Amerika en het handelsakkoord met de Andesgemeenschap – is ons land de laatste EU-lidstaat die nog niet ratificeerde. Daardoor kunnen deze akkoorden niet volledig in werking treden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat België, en helaas dus ook Vlaanderen, hierdoor de perceptie krijgt dat we een land zijn dat weigerachtig zou staan tegenover internationale handel en investeringen. Het laat verkeerdelijk uitschijnen dat we een deloyale onderhandelingspartner zouden zijn.

Negatief voor Vlaamse welvaart

“Dat is op zich al nefast. Maar wat erger is: deze houding is ronduit negatief voor de Vlaamse economie en welvaart. In deze tijden is het net belangrijk om handel te spreiden en diverse markten aan te boren,” besluit Philippe Muyters. “Ik ben dan ook blij dat minister-president Jan Jambon die bezorgdheid deelt en de dossiers nauwgezet opvolgt en aankaart.”