Cathy Coudyser legt eed af als senator

Door Cathy Coudyser op 26 februari 2021, over deze onderwerpen: N-VA
Eedaflegging Cathy Coudyser als senator

Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser legde vrijdag de eed af als nieuwe deelstaatsenator voor de N-VA. Ze vervangt er Philippe Muyters, die schepen werd in Edegem en daardoor de functie van senator niet langer mag uitvoeren.

Coudyser noemt het een eer Philippe Muyters te mogen vervangen. “Als senator wil ik in het verlengde van het commissievoorzitterschap Buitenlands Beleid uitgebreide contacten leggen met diplomaten en andere buitenlandse instanties om hen te wijzen op de exclusieve competenties van het Vlaamse bestuursniveau en waar mogelijk de gezamenlijke belangen tussen Vlaanderen en betrokken land onder de aandacht te brengen.”

Hervorming positie cultuurwerker

Daarnaast vraagt de positie van de cultuurwerker een fundamentele hervorming, meent de kersverse senator. “Dat is een van de beleidsprioriteiten van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon. Die hervorming moet in de huidige staatsstructuur op het federale niveau doorgevoerd worden. Het spreekt voor zich dat goed overleg met de deelstaten belangrijk is. Ook vanuit de Senaat plant men daartoe hoorzittingen en een informatieverslag. Daar wil ik mijn steentje toe bijdragen.”

Cathy Coudyser in het Vlaams Parlement

Cathy Coudyser is momenteel in het Vlaams Parlement voorzitter van de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme. Daarnaast volgt ze het Vlaams cultuurbeleid op. Ook landbouw- en visserijdossiers zijn voor de West-Vlaamse belangrijk.

Cathy Coudyser (51) woont in Knokke-Heist en stuurt er sedert 2013 de N-VA-fractie aan. In 2012 legde ze als opvolger de eed af als federaal Kamerlid. Sinds 2014 is ze Vlaams Parlementslid en zetelde ze ook tussen 2014 en 2019 als Vlaams deelstaatsenator.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is