1. Een recordaantal Vlamingen aan het werk

Niemand kreeg meer Vlamingen aan de slag dan Philippe Muyters als minister van Werk. De werkloosheid in Vlaanderen staat op een laagterecord. Dankzij een betere screening worden werkzoekenden sneller naar een werk op hun maat begeleid. Ook het aantal werkloze vijftigplussers en allochtonen daalde dankzij de activeringsmaatregelen van Philippe Muyters. De invoering van de loopbaancheque stimuleerde daarenboven heel wat Vlamingen om hun loopbaan zelf actief in handen te nemen.

2. Duaal leren brengt onderwijs en bedrijfswereld bij elkaar

Onder het motto ‘Zet de schoolbank op de werkplek’ kunnen leerlingen vanaf 15 jaar leren op school combineren met leren op de werkvloer. Zo verwerven die jongeren al tijdens hun schooljaren belangrijke vaardigheden die van pas komen in hun latere job. “Het is een win-win”, zegt Philippe Muyters over duaal leren, “Jongeren zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt terwijl onze bedrijven zich verzekerd weten van medewerkers die al goed vertrouwd zijn met de noden op de werkvloer.”

3. Goesting in ondernemen

“Vlaanderen mag best wat ambitieuzer zijn als het aankomt op ondernemerschap”, vond Philippe Muyters als minister van Economie. Zo gezegd, zo gedaan. Met lagere drempels en een ambitieuze ondernemerscultuur maakte hij ondernemen weer hip. Het aantal starters lag dan ook nooit zo hoog als de afgelopen jaren. Ook bij de studenten, die dankzij minister Muyters al tijdens hun studie een eigen zaak kunnen starten.

4. Vlaanderen top in open innovatie

Vlaanderen is Europese top voor innovatie. Als minister van Innovatie investeerde Philippe Muyters miljoenen euro’s in vernieuwende en slimme technologieën zoals artificiële intelligentie. Kenmerkend in Muyters’ aanpak is de succesvolle samenwerking met private partners, ook voor innovatie. “Dat is goed voor onze economie, onze welvaart en onze samenleving”, zegt hij daarover.

5. Vlaanderen topsportnatie

De geboorte van een sportnatie, kopte De Tijd na een recordaantal medailles in de zomer van 2018. Die sportnatie, dat is Vlaanderen. De Tijd legt de verdienste voor die prestatie bij minister van Sport Philippe Muyters. Hij pompte meer dan 15 miljoen euro in topsport en zorgde voor een professionelere aanpak met strengere prestatienormen. “Ik moet als minister van Sport zorgen voor zo optimaal mogelijke omstandigheden, zodat al die Vlaamse topatleten de beste kans hebben om medailles te pakken”, zegt Philippe Muyters. Ook de breedtesport voer wel met minister Muyters: nooit eerder waren zoveel Vlamingen lid van een sportclub, er werd volop geïnvesteerd in sportinfrastructuur en de werking van de sportfederaties werd grondig geprofessionaliseerd.

Uiteraard zal Philippe Muyters ook als Vlaams Parlementslid het beste van zichzelf geven om Vlaanderen vooruit te laten gaan. Die top-5 kan dus nog wijzigen...