Extra inspanningen voor meer personeel in sector dienstencheques

Door Miranda Van Eetvelde, Philippe Muyters op 16 januari 2019, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering
Poetshulp

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters bindt de strijd aan tegen de arbeidskrapte in de sector van de dienstencheques. Door het succes van de dienstencheques kampt de sector met een tekort aan arbeidskrachten. “Er wordt ingezet op een grotere instroom door meer screening en activering van werkzoekenden en inactieven, en op extra opleiding, vooral via werkplekleren. Zo helpen we nog meer mensen aan een job en behouden we een systeem dat de combinatie arbeid en gezin verbetert”, zegt Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde, die de minister ondervroeg over de problematiek.

Miljoenen dienstencheques

De dienstencheques zijn in Vlaanderen stevig ingeburgerd. In 2017 deden meer dan 700.000 gebruikers in Vlaanderen een beroep op het systeem. Maandelijks worden er miljoenen dienstencheques aangekocht. “Bij de oorspronkelijke opstart van het systeem waren er drie doelstellingen. Laaggeschoolden tewerkstellen, het zwartwerk zoveel mogelijk beperken en de combinatie arbeid en gezin verbeteren”, legt Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda van Eetvelde uit.

Meer vraag dan aanbod

Maar bedrijven binnen de dienstenchequesector hebben moeite om te beantwoorden aan de groeiende vraag.  Dat tekort aan arbeidskrachten in de sector is niet nieuw. Daarom schafte minister Muyters in 2015 de verplichting af om minstens 60 procent van de aanwervingen te halen bij uitkeringsgerechtigde werklozen of leefloners. “De afschaffing van deze 60-procentmaatregel zorgde voor een betere matching tussen vraag en aanbod”, aldus Vlaams Parlementslid Miranda van Eetvelde. “Toch blijft het probleem bestaan, omdat het huidig personeelsbestand ouder wordt. De personen die al jaren in het systeem werken worden een dagje ouder. Sommigen gaan met pensioen en voor anderen wordt het fysiek werk te zwaar. Nieuwe mensen laten instromen blijkt dan weer niet evident.”

Kandidaten activeren

Om de arbeidskrapte te bestrijden, gaan alle belanghebbenden samenwerken. Ze zetten onder meer in op een goede screening, meer opleiding zoals werkplekleren en meer activering via het zogenaamde Actieplan Actief en Consequent Bemiddelen van de VDAB. Zo willen ze meer personeel naar de sector toeleiden. “De VDAB zet daarmee in op een kwaliteitsvolle screening om geschikte beschikbare kandidaten, waaronder ook jonge arbeidskrachten, te activeren”, besluit Miranda Van Eetvelde.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is