De transportsector creëert toegevoegde waarde voor onze economie en veel transporteurs investeren ook in moderne, milieuvriendelijke en veilige voertuigen. Om de omslag naar groener en veiliger transport te ondersteunen én te versnellen, voorziet de Vlaamse Regering nu extra ondersteuning voor ingrepen die nog verder gaan dan wat al wettelijk vereist is. Die steun kan oplopen tot wel 80 procent van het geïnvesteerde bedrag.

Impact leefmilieu verkleinen

Er is steun voorzien voor ingrepen die de impact van vrachtwagens op het leefmilieu verkleinen. Roetfilters of SCR-systemen (die de stikstofoxidenuitstoot tot 0 herleiden), maar ook koelscheidingswanden kunnen steun krijgen. Verder is er aandacht voor investeringen die het brandstofverbruik naar beneden halen, maar ook voor ingrepen die een stille(re) levering mogelijk maken.

Verkeersveiligere ingrepen krijgen ook steun
Ingrepen die vrachtwagens verkeersveiliger maken, krijgen ook steun. Het gaat dan bijvoorbeeld over camera’s (frontcamera’s en camerasystemen voor achterwaarts rijden), systemen die het gebruik van een gsm blokkeren in een rijdende vrachtwagen, automatische remsystemen die het gevaar op aanrijdingen verkleinen, alcoholsloten, ‘lane keeping assistance’ die vrachtwagens op koers houdt en systemen die chauffeurs laten zien waar ze moeten bijsturen.

Inloggen via ondernemingsloket

Alle investeringen van na 1 januari 2017 komen in aanmerking voor deze investeringssteun. Begin dit jaar riep Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts transporteurs al op om hun facturen goed te bewaren. Nu is er ook een gebruiksvriendelijk digitaal platform waar transporteurs de investeringssteun kunnen bekomen. Inloggen kan heel eenvoudig via het goed ingeburgerde Ondernemingsloket. Het systeem wordt bewust eenvoudig en laagdrempelig gehouden. “Het online systeem is operationeel. Ik hoop op een grote respons van de sector”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Het gebruiksvriendelijk platform zorgt er ook voor dat meer transporteurs sneller zullen investeren in verkeersveiligere en groenere vrachtwagens”, zegt Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters.