Geen arbeidskaart zonder wettig verblijf

Door Philippe Muyters op 24 juni 2019, over deze onderwerpen: Werk, werkloosheid en werkgelegenheid

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters blijft bij zijn standpunt dat mensen zonder wettig verblijf niet in het reguliere arbeidscircuit terecht moeten kunnen. Tot het moment dat er zekerheid is dat zij wettig in ons land kunnen verblijven, is zoiets zinloos vindt hij.

Vandaag verscheen in de pers dat Actiris, de Brusselse tegenhanger van de Vlaamse VDAB, onderzoekt hoe mensen zonder wettig verblijf een opleiding en een job aangeboden kunnen worden. De redenering zou zijn dat op die manier knelpuntvacatures ingevuld kunnen worden. Het voorstel komt van de Raad van Bestuur van Actiris.

In 2017 deed de Adviescommissie Economische Migratie van de SERV al een gelijkaardig voorstel aan Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. Die wees dat resoluut van de hand. “Zoiets zal in Vlaanderen niet gebeuren,” zegt minister Muyters. “Het is gewoon een kwestie van gezond verstand en efficiënt beheer van overheidsmiddelen. Ik vraag me ook sterk af welke werkgever een aanwerving zal doen van iemand die het land moet verlaten. En dan spreken we nog niet over het eventuele aanzuigeffect van dit systeem.”

In Vlaanderen krijgen mensen, zodra ze wettig in ons land verblijven, recht op de hulp en begeleiding van de VDAB in hun zoektocht naar een professionele toekomst. Tegelijk, of vooraf als dat nodig is, krijgen ze taallessen en inburgeringscursussen. Minister Muyters: “Wij zijn bereid om heel veel in mensen te investeren om ervoor te zorgen dat hun opname in onze maatschappij zo succesvol mogelijk is. Taal, cultuur en werk zijn essentiële bouwstenen in dat traject. Vlaanderen investeert daar veel in, en zorgt er dus ook best voor dat die hulp terecht komt bij mensen die hier ook wettig verblijven. Dat is gewoon een kwestie van logisch nadenken. Vreemd dat men daar elders anders over denkt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is