Intussen maken heel wat sportfederaties al goed gebruik van het instrumentarium dat de Vlaamse overheid de jongste jaren heeft opgebouwd rond - onder meer - ethiek in de sport. Minister Muyters heeft Sport Vlaanderen en ICES, het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport, alvast gevraagd om die goede en minder goede praktijken in kaart te brengen. “Zo kunnen we de ervaringen van sportfederaties die degelijk werk leveren rond die problematiek, delen met federaties waar het duidelijk minder goed loopt.”

Slachtoffers een stem geven

Wie zelf geconfronteerd wordt met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport, kan met zijn of haar verhaal terecht bij het Europese VOICE-project van criminologe Tine Vertommen. “De acties die we nu al enkele jaren voeren, hebben mee gezorgd voor een sfeer waarin getuigenissen mogelijk zijn”, merkt Muyters op. “Het belangrijkste is volgens mij dat slachtoffers die willen getuigen, weten waar ze terechtkunnen. VOICE is daarvoor het eerste aanspreekpunt: iedereen kan er anoniem terecht met zijn of haar verhaal.”

Onderwerpen