i-Learn brengt gepersonaliseerd digitaal leren naar het ganse Vlaamse onderwijs

Door Philippe Muyters op 5 april 2019, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs, Innovatie, Technologie

“Met ons onderwijs willen we het beste uit elk kind halen. Gepersonaliseerd onderwijs kan een grote hulp zijn voor de leerkrachten om snel te achterhalen wat welk kind precies nodig heeft om vooruitgang te boeken.” Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters investeert 20 miljoen euro in het project i-Learn. Het doel van dat project is om via een open portaal specifieke technologie voor gepersonaliseerd leren ter beschikking te stellen van onze scholen uit het basis- en het secundair onderwijs. Zo kunnen zij hun leerlingen op een gepersonaliseerde wijze leerstof aanbieden en ze adequater inspelen op de eigenheid van elke leerling: sterkere leerlingen verder uitdagen en kwetsbare leerlingen gerichter ondersteunen.

Leerlingen uitdagen

Gepersonaliseerd leren gaat niet langer uit van het idee dat een klasgroep volledig homogeen is. Het is onderwijs dat inspeelt op de mogelijkheden en voorkeuren van elke individuele leerling. Op die manier worden leerlingen op hun sterkste punten uitgedaagd en spijkeren ze tegelijk tekorten bij. Technologie kan leerkrachten helpen om de individuele noden van hun leerlingen sneller en beter in kaart te brengen en vooral te integreren in hun concrete lespraktijk. “Soms kunnen dat moeilijkere oefeningen zijn, soms misschien herhalingen of zelfs een andere methode of uitleg. Of misschien zelfs hulp van een andere leerlingen, want peer-to-peer learning zal ook deel uitmaken van het project”, zegt minister Muyters.

Noden en wensen

i-Learn wil in de eerste plaats bepalen wat precies de noden en wensen van de scholen zijn. Op basis van die concrete noden en een grondige screening en kritische evaluatie van wat in binnen- en buitenland aan oplossingen bestaat, schrijven we een aanbesteding uit om de meest geschikte oplossingen naar ons onderwijsveld te brengen. Alles wordt gratis aangeboden via het i-learn leerlingenportaal. Er komt ook omkadering en begeleiding voor de leerkrachten. Alle bestaande navormings- en opleidingsinstituten kunnen intekenen om hier toe bij te dragen. “Ik ben fier dat ik vanuit Innovatie investeren 20 miljoen euro kan investeren om dit project binnen vier jaar ingebed te krijgen in het onderwijs”, besluit Philippe Muyters.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is