Ongeveer een kwart van de Vlaamse economie zijn dienstenactiviteiten. Een sector die blijft groeien, maar die ondervertegenwoordigd is in de Vlaamse export. “We moeten daarom onze uitmuntende Vlaamse dienstensector internationaal kunnen verzilveren”, zegt Philippe Muyters. In hun gezamenlijke resolutie vragen de parlementsleden dan ook dat de Vlaamse Regering dat potentieel beter aanspreekt door een verregaande samenwerking tussen VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en FIT (Flanders Investment & Trade), meer aandacht voor dienstensectoren bij handelsmissies en een grotere betrokkenheid vanuit innovatieve en creatieve sectoren.

Splitsing handels- en investeringsakkoorden

Handels- en investeringsakkoorden treden vaak traag in werking. De parlementsleden vragen dat de Europese Commissie onderhandelingen opstart om handels- en investeringsverdragen van elkaar te kunnen splitsen. CETA leerde ons dat onenigheid over één onderdeel de uitvoering van het volledige akkoord in de weg staat. “Daarom willen we dat de Europese Unie de mogelijkheid moet krijgen om indien nodig handels- en investeringsakkoorden onafhankelijk van elkaar af te sluiten. We willen vermijden dat het ene akkoord geblokkeerd wordt door een dispuut in een ander onderdeel”, legt Philippe Muyters uit.