Internationale handel centraal in relance postcorona

Door Philippe Muyters op 11 februari 2021

In twee resoluties die woensdag in het Vlaams Parlement goedgekeurd werden, vragen Philippe Muyters, Vera Jans en Gwendolyn Rutten aan de Vlaamse Regering om internationale handel een centrale rol in de relance te geven. Enerzijds door een internationale strategie te ontwikkelen voor de Vlaamse dienstensector en anderzijds door onderhandelingen op te starten om handelsakkoorden af te splitsen van de investeringsakkoorden.

Internationale handel is voor Vlaanderen als open economie de levensader waar haar welvaart van afhangt. Met een aandeel van 82% in de totale Belgische export is internationalisering vitaal voor Vlaanderen. Corona deelt onze economie tikken uit die we in decennia niet meer meegemaakt hebben. Volgens parlementsleden Muyters, Jans en Rutten is het dan ook cruciaal dat de Vlaamse Regering internationalisering als een speerpunt meeneemt in de relance postcorona. De parlementsleden zien twee grote werven: een dringende internationalisering van de Vlaamse dienstensector en een opsplitsing van handels- en investeringsverdragen.

Internationale diensten

Ongeveer een kwart van de Vlaamse economie vandaag bestaat uit dienstenactiviteiten. Dat aandeel groeit jaar na jaar mede dankzij snelle technologische ontwikkelingen en toenemende globalisering en flexibiliteit. Toch wijzen rapporten van ondermeer Voka en de KULeuven erop dat de dienstensector ondervertegenwoordigd is in de Vlaamse exportcijfers.

Vlaams parlementslid Philippe Muyters: “Vlaanderen scoort hoog voor hoogkwalitatieve dienstverlening, maar kan dat nog te weinig internationaal verzilveren. We vragen dat de Vlaamse Regering een strategie ontwikkelt om dat potentieel beter aan te spreken door een verregaande samenwerking tussen VLAIO en FIT, meer aandacht voor dienstensectoren bij handelsmissies en een grotere betrokkenheid vanuit innovatieve en creatieve sectoren."

Vera Jans ziet een opportuniteit in een grotere diversifiëring: “Er moet onderzocht worden hoe men dienstenexport meer kan diversifiëren, niet alleen qua aanbod, maar ook regionaal. Er zijn nog veel mogelijkheden onderbenut. Naast de gezondheidscrisis is er de brexit. Dit is dus het uitgelezen moment om te kijken hoe we de Vlaamse diensteneconomie kunnen versterken in hun export.”

Voor Gwendolyn Rutten is het van belang dat we goed kijken naar de oorzaken van die achterstand: “Pas als je weet waar de oorzaken liggen, kan je stappen vooruit zetten. Onze diensteneconomie moet deel uitmaken van de relance na de coronacrisis. In handelsakkoorden moet meer aandacht zijn voor een bredere markttoegang voor Vlaamse dienstenbedrijven.”

Splitsing handels- en investeringsakkoorden

De Vlaams parlementsleden bieden ook een oplossing aan voor de vaak trage implementatie van handels- en investeringsakkoorden. Ze vragen dat de Europese Commissie onderhandelingen opstart om handels- en investeringsverdragen van elkaar te kunnen splitsen. In het verleden, bijvoorbeeld bij CETA, is al gebleken dat onenigheid over één onderdeel de uitvoering van het volledige akkoord in de weg staat. “Daarom willen we dat de Europese Unie, na akkoord van de deel- en lidstaten, de mogelijkheid moet krijgen om handels- en investeringsakkoorden onafhankelijk van elkaar af te sluiten. Indien beide samen kunnen, blijft dat uiteraard mogelijk. Maar we willen vermijden dat het ene akkoord geblokkeerd wordt door een dispuut in een ander onderdeel,” zeggen parlementsleden Muyters, Jans en Rutten.

Beide resoluties werden woensdag goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is