Minister Muyters zet eerste stap naar eengemaakt stelsel van tijdelijke werkervaring

Door Philippe Muyters op 28 november 2014, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Verandering
Minister Muyters zet eerste stap naar eengemaakt stelsel van tijdelijke werkervaring

De Vlaamse Regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van het bestaande stelsel van werkplekleren, de zogenoemde WEP+-trajecten. Dat stelsel van werkervaring voor langdurige en bij voorrang ook laaggeschoolde werkzoekenden wordt met drie maanden extra verlengd, tot en met september 2015. Tegelijk omvat het akkoord een tijdelijke subsidieregeling voor de leerwerkbedrijven, die in juli al ingaat. Die leerwerkbedrijven begeleiden werkzoekenden om via werkplekleren de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Ook voorziet het akkoord in overgangsmaatregelen naar een nieuw systeem, via een overheidsopdracht die de VDAB vanaf 2016 zal starten. Naast de leerwerkbedrijven zullen ook externe partners daarop kunnen intekenen.

Met de hervorming komt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters na intensief overleg met de sector op een aantal punten tegemoet aan hun bezorgdheden, waaronder ook de belangrijkste: het behoud van de expertise bij de begeleiders. De sector is op zijn beurt bereid om het nieuwe systeem een kans te geven.

Een werkervaringstraject heeft een gemiddelde doorlooptijd van twaalf maanden, met een maximum van achttien maanden. De werkzoekenden behouden tijdens het traject hun statuut van werkzoekende. In het eerste jaar van de overheidsopdracht voorziet de VDAB 2.500 trajecten, oplopend naar 5.000. De overheidsopdracht is voorzien tot eind 2018, met een tussentijdse evaluatie.

Fundamentele hervorming
WEP+, PWA, art. 60, projectgesco: er zijn zoveel statuten en systemen voor (tijdelijke) werkervaring, dat het moeilijk is om door de bomen het bos nog te zien. Daarom werkt minister Muyters een concept uit voor een eengemaakt systeem van tijdelijke werkervaring, als opstap naar vast werk. Want het uiteindelijke doel blijft om zoveel mogelijk mensen aan een duurzame job te helpen in het normale economische circuit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is