Met de hervorming komt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters na intensief overleg met de sector op een aantal punten tegemoet aan hun bezorgdheden, waaronder ook de belangrijkste: het behoud van de expertise bij de begeleiders. De sector is op zijn beurt bereid om het nieuwe systeem een kans te geven.

Een werkervaringstraject heeft een gemiddelde doorlooptijd van twaalf maanden, met een maximum van achttien maanden. De werkzoekenden behouden tijdens het traject hun statuut van werkzoekende. In het eerste jaar van de overheidsopdracht voorziet de VDAB 2.500 trajecten, oplopend naar 5.000. De overheidsopdracht is voorzien tot eind 2018, met een tussentijdse evaluatie.

Fundamentele hervorming
WEP+, PWA, art. 60, projectgesco: er zijn zoveel statuten en systemen voor (tijdelijke) werkervaring, dat het moeilijk is om door de bomen het bos nog te zien. Daarom werkt minister Muyters een concept uit voor een eengemaakt systeem van tijdelijke werkervaring, als opstap naar vast werk. Want het uiteindelijke doel blijft om zoveel mogelijk mensen aan een duurzame job te helpen in het normale economische circuit.