CO2 reduceren

De ‘moonshot’ van 400 miljoen euro gaat naar innovaties die kunnen aantonen dat ze op aanzienlijke wijze kunnen zorgen voor minder uitstoot, meer captatie of betere recuperatie van CO2. Vlaanderen vertrekt daarbij niet van nul, maar kan bogen op een sterke basiskennis met topuniversiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen. De laatste decennia werden door de grote energie-verbruikende sectoren in Vlaanderen al belangrijke stappen gezet om hun CO2-emissies drastisch te reduceren en werden producten ontwikkeld die sterk bijdragen aan het reduceren of vermijden van bijkomende CO2-emissies, zoals isolatiematerialen of lichtgewicht materialen voor transport.

Opportuniteit voor Vlaanderen

In deze moonshot met als ambitie Vlaanderen CO2-neutraal te maken tegen 2050, ligt bovendien een enorme economische opportuniteit. Met de technologische doorbraken en energie-innovaties die hieruit voortkomen, kan Vlaanderen zich positioneren als een topregio voor onderzoek en innovatie in de energie-intensieve sectoren van onze samenleving. “De moonshot is een grote investering in ons wetenschappelijk onderzoek en in het klimaat, maar ook in onze economie. De belangrijke innovaties die we hierdoor in huis krijgen, kunnen we wereldwijd in de markt zetten, om daar weer opnieuw een belangrijke bijdrage te leveren aan het klimaat. Zo wordt de klimaatuitdaging voor Vlaanderen een opportuniteit”, besluit Philippe Muyters.

Onderwerpen