De leningen starten bij een bedrag van 25.000 euro en kunnen oplopen tot 1 miljoen euro. De looptijd bedraagt maximaal 9 jaar aan een rente van 1%. De aanvragen zullen ingediend en beoordeeld worden bij Sport Vlaanderen. PMV staat in voor de financiering en de concrete dienstverlening. In hun aanvraag zal de sportorganisatie ook moeten aantonen dat zij financieel gezond was voor de coronacrisis, dat de financiële schade het gevolg was van de pandemie en hoe het krediet de organisatie zal helpen om terug financieel gezond te worden.

Vlaams parlementslid Philippe Muyters (N-VA): “De Vlaamse sportwereld heeft de afgelopen jaren enorme stappen gezet in het professionaliseren en uitbouwen van hun werking. Er is enorm veel geïnvesteerd in opleidingen, nieuwe infrastructuur, materiaal, gediplomeerde trainers… Met resultaat: de sportparticipatie lag nooit hoger. We mogen al die inspanningen niet verloren laten gaan door de coronacrisis. Deze leningen moeten zorgen dat de sportwereld snel weer te been is en de draad kan oppikken waar ze hem hebben moeten laten liggen.”

Maaike De Rudder (CD&V): “De vele sportclubs maken deel uit van het maatschappelijk weefsel in Vlaanderen. Veel mensen vinden er veel meer dan alleen hun fysieke sportactiviteit of ontspanning. Sporten en samenkomen in groep is voor veel mensen een heel belangrijk onderdeel van hun mentale welzijn. Met de noodleningen nemen we een belangrijke zorg weg bij de sportclubs, zodat ze snel weer hun volledige plaats in ons maatschappelijk weefsel kunnen opnemen.”

Jean-Jacques De Gucht (Open VLD): “We kiezen heel bewust voor een systeem van noodleningen en geen blanco cheques. Wij zijn overtuigd dat de Vlaamse sportverenigingen via hun activiteiten een gezond financieel beleid kunnen voeren. Dat hebben ze in het verleden ook al bewezen. Door de goedkope leningen krijgen ze snel financiële ademruimte en kunnen ze een realistisch plan opstellen voor de terugbetaling ervan.”