Snellere informatie en brugfiguur bij zedenfeiten

Door Geert Bourgeois op 28 september 2018, over deze onderwerpen: Minderjarigen, Sport
Coach en team

“De strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft veel facetten. Goede doorstroming van informatie is van het grootste belang.” Vlaams minister van Sport Philippe Muyters reageert positief op het voorstel van minister-president Geert Bourgeois om organisaties met minderjarigen sneller in te lichten bij onderzoek naar zedenfeiten. De Vlaamse overheid stelt per betrokken overheidssector minstens één contactpersoon aan die de brugfiguur is tussen het parket en de betrokken organisatie. “De bedoeling is om de informatiedoorstroom tussen parket en organisatie waar de verdachte tewerkgesteld is of actief is, te verbeteren”, zegt Geert Bourgeois.

Sneller communiceren

Het parket zal sneller strafrechtelijke vervolgingen en veroordelingen communiceren aan organisaties die werken met minderjarigen, zoals scholen, sportfederaties, jeugdinstellingen en jeugdbewegingen. “Zo kunnen deze organisaties proactief maatregelen nemen”, legt Geert Bourgeois uit.

Brugfiguur

Het parket beoordeelt of communicatie opportuun is. Om een goede doorstroming mogelijk te maken, worden per betrokken overheidssector minstens één contactpersoon en één plaatsvervanger aangesteld. Die contactpersoon zal de brugfiguur zijn tussen het parket en de betrokken organisatie. “Ik ben blij dat we deze stap nu zetten. Het is een goede en noodzakelijke aanvulling op het beleid dat we in Sport al ontwikkeld hebben”, besluit minister Muyters.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is