De taalarme screening focust op het testen van technische competenties. Zo trachten VDAB-instructeurs en -bemiddelaars na te gaan of de anderstalige werkzoekende met een migratieachtergrond de knowhow in huis heeft om in een bepaald beroep te werken. Concreet gebeurt dat aan de hand van opdrachten waarbij taal geen (grote) rol speelt. In de plaats worden bijvoorbeeld afbeeldingen gebruikt van het gewenste resultaat of van de tussentijdse stappen in een productieproces. “Eens te meer innoveert de VDAB zijn manier van werken, in het belang van de werkzoekende", merkt Muyters lovend op.

Taalbarrière omzeilen

Dankzij die taalarme technische screening kunnen de VDAB-begeleiders de talenten en competenties herkennen van anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. “Taal is niet langer een barrière maar een competentie die je op de werk- en opleidingsvloer verder kan aanleren”, beklemtoont Muyters. “Voor jobs waarbij technische competenties centraal staan, zoals bakkersgast, lasser of garagist, is kennis van de Nederlandse taal nu eenmaal minder noodzakelijk dan voor administratieve jobs.”

Met die nieuwe aanpak in het kader van het actieplan ‘Integratie door werk’ breekt de VDAB resoluut met de traditie van lineaire begeleidingstrajecten. Die duurden vaak lang, omdat werkzoekenden eerst de taal moesten aanleren en er pas daarna gezocht kon worden naar werk. Meer informatie over dat actieplan en de vier soorten begeleidingstrajecten waarop de VDAB vandaag inzet, vind je hier.