Partnerschap EU-VK

De resolutie roept de Europese Commissie op om post-Brexit snel tot een ambitieus en omvattend toekomstig EU-VK-partnerschap te komen. Vanlouwe: “Ook na de brexit willen we met Vlaanderen en de Europese Unie een goede partner blijven van het Verenigd Koninkrijk. Een verregaande samenwerking met het Verenigd Koninkrijk is cruciaal op vlak van handel, onderwijs, onderzoek, veiligheid, visserij, transport en energie.”

Brexit-garantiefonds

Naast het vastleggen van de toekomstige EU-VK-relatie, roept het Vlaams Parlement de Europese Commissie op tot verschillende maatregelen die op kortere termijn genomen moeten worden. Zo vraagt de resolutie dat er een brexit-garantiefonds wordt gecreëerd dat regio’s die het hardst zullen worden getroffen, zoals Vlaanderen, kan ondersteunen. Ook wordt een tijdelijke flexibiliteit inzake staatssteunregels gevraagd om brexit-gerelateerde maatregelen te kunnen nemen.

Concurrentievermogen

Daarnaast is er aandacht voor het versterken van onze economische competitiviteit. “Vlaanderen is een kmo-regio bij uitstek, daarom vragen we een versterking van het Europese COSME-programma voor het concurrentievermogen van kleine- en middelgrote ondernemingen. We willen ook een versoepeling van de regels van het Europees Globalisatiefonds om KMO’s te beschermen”, vult mede-indiener Philippe Muyters aan.

Noordzee-regio

Het Vlaams Parlement trekt in de resolutie ook de kaart van Vlaanderen als ‘Noordzee-regio’. Daarbij is het cruciaal dat de Europese Commissie de mogelijkheid behoudt voor lidstaten om 20 procent van de geïnde EU-douanetarieven in te houden in plaats van het voorstel om naar 10 procent te gaan. “Wij roepen ook op tot een versterking van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zodat reders en vissers vergoed kunnen worden in geval van een brexit-gerelateerde stopzetting van visserijactiviteiten. Ook het behoud van toegang tot en vangstrechten in Britse wateren zijn cruciaal”, aldus mede-indiener Cathy Coudyser.

Politieke dialoog

Dit initiatief van de meerderheidspartijen kadert in de zogenaamde ‘politieke dialoog’ uit het Verdrag van Lissabon die nationale en deelstaatparlementen toelaat te wegen op het Europese beleid. Daarbij is de Europese Commissie verplicht om een officiële reactie te geven aan het Vlaams Parlement. “Als open en exportgerichte economie zal Vlaanderen zal de impact van brexit maximaal voelen. Daarom is het zo belangrijk dat wij met deze resolutie zelf als deelstaat rechtstreeks met de Europese Commissie in dialoog gaan over een post-brexit-strategie”, besluit Karl Vanlouwe.

Onderwerpen