De nieuwe hinderpremie is bedoeld voor kleine ondernemingen die maximaal negen werknemers in dienst hebben en rechtstreeks in contact komen met hun klanten, zoals bakkers, slagers, broodjeszaken, apothekers, en zo meer. Ze moeten ook ernstige hinder ondervinden: de werkzaamheden moeten minstens dertig dagen na mekaar duren, de rijbaan moet geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn en de werfzone meer dan 50 m2 innemen.

Ook sluitingspremie mogelijk

Muyters en Ronse hebben de bestaande regels omgedraaid door de administratieve last voortaan bij de overheid te leggen en niet meer bij de handelaar. “Als de overheid hinder veroorzaakt door bijvoorbeeld openbare werken, moeten we handelaars helpen om die moeilijke periode te overbruggen”, verklaart Muyters. “We doen dat door voortaan automatisch én voorafgaand aan de werkzaamheden een premie van 2000 euro toe te kennen aan de handelaars. Zo kunnen ze zich met dat geld goed voorbereiden op de werkzaamheden en maatregelen nemen om hun zaak toch open te houden voor hun klanten. Moeten handelaars uiteindelijk toch sluiten, omdat hun straat helemaal niet meer bereikbaar is, dan kunnen ze nog een compensatie ontvangen: een sluitingspremie van 80 euro per sluitingsdag.”

Automatische selectie via overheidsdatabanken

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen keert de hinderpremie uit. Dat gebeurt maximaal één keer per jaar en één keer per hinderperiode. Om te weten welke handelaars recht hebben op de premie, werkt het agentschap met verschillende databanken. “Steden, gemeenten en nutsbedrijven moeten sinds dit jaar hun openbare werken aanmelden in de GIPOD-databank. Daardoor kunnen we de handelaars selecteren die in een hinderzone liggen en voor de hinderpremie in aanmerking komen. Daarna krijgen ze automatisch een brief die hen op de hoogte brengt van de geplande werkzaamheden. De handelaar moet zich dan enkel nog registreren en zijn gegevens invullen op de website vlaio.be om het geld gestort te zien op zijn rekening”, zegt Elke Tiebout, diensthoofd Bedrijfssteun bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Tot vier keer meer toekenningen verwacht

De Vlaamse overheid trekt zes miljoen euro per jaar uit voor de nieuwe hinderpremie. Volgens diezelfde overheid zullen nu naar schatting drie à vier keer meer handelaars zo’n premie krijgen, doordat het vele papierwerk wegvalt en omdat de overheid nu zelf detecteert welke handelaars in aanmerking komen. Jaarlijks zullen naar schatting tussen de 2500 en 4000 handelaars recht erop hebben.