De voorbije weken en maanden trokken verschillende sportclubs en -federaties aan de alarmbel. Als er niet ingegrepen wordt, dreigt het voortbestaan van een heel aantal sportorganisaties in het gedrang te komen. Vlaams minister van Sport Ben Weyts ging rond de tafel zitten met de sector, en zocht samen met de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement naar een oplossing.

Noodleningen

Erkende sportfederaties, de clubs die bij hen aangesloten zijn of gerelateerde rechtspersonen kunnen een lening aanvragen om liquiditeitsproblemen op te vangen of om te investeren in duurzame energie. Hiervoor wordt 50 miljoen euro voorzien. Er zal maximaal 1 miljoen euro geleend kunnen worden aan 1 procent voor een periode van 9 jaar. De lening zal aangevraagd kunnen worden tot en met 31 december 2024.

Vlaams parlementslid Philippe Muyters: “Deze noodleningen zorgen er mee voor dat sporters letterlijk en figuurlijk niet in de kou komen te staan. Maar het belangrijkste is dat clubs zich kunnen wapenen naar de toekomst toe: door te investeren in betere isolatie en duurzame energie zoals zonnepanelen, zullen ze hun energiefactuur substantieel kunnen verlagen. Voor zulke investeringen vinden clubs vaak geen lening op de private markt, maar dankzij dit voorstel kunnen ze lenen tegen 1 procent over een tijdspanne van 9 jaar. Dat moet ruim voldoende zijn om de terugbetaaltijd van hun investering te overbruggen.”

Noodsteun in de vorm van een eenmalige subsidie

Naast de noodleningen voorziet het voorstel van decreet ook de mogelijkheid voor sportclubs om beroep te doen op noodsteun. Deze eenmalige subsidie heeft als doel om enigszins tegemoet te komen aan de stijgende energiekosten waar de sportclubs mee geconfronteerd worden. De focus ligt hierbij op de energiekosten voor gas en elektriciteit omdat de stijgende energieprijzen vooral daar merkbaar zijn.

Timing

Het decreet treedt al in werking op 1 januari 2023. De aanvragen voor de energiepremie voor de sportclubs moeten voor 15 februari ingediend worden bij de sportfederaties.