Vlaanderen opent deuren voor buitenlands talent

Door Philippe Muyters op 7 december 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Verandering
Groep verpleegkundigen

“Gecontroleerde arbeidsmigratie is noodzakelijk om onze welvaart op peil te houden.” Vlaams minister van Werk Philippe Muyters wil de aantrekkingskracht van Vlaanderen vergroten om meer buitenlandse talenten aan te trekken. Hij herbekijkt de procedures en stelt een dynamische lijst met knelpuntberoepen op.

Aantrekkingskracht vergroten

Het aantal vacatures in Vlaanderen piekt. Veel werkgevers hebben de grootste moeite in hun zoektocht naar de juiste mensen om die vacatures in te vullen. Daarom kijkt minister Muyters nu naar het buitenland. Voor hoogopgeleiden blijft de toegang heel laagdrempelig, zonder dat een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd moet worden. Minister Muyters voert wel een aantal wijzigingen door die de aantrekkingskracht van Vlaanderen moeten vergroten:

  • de maximale duurtijd van de toelatingen tot arbeid worden verlengd naar 3 jaar, in plaats van de huidige beperking tot 12 maanden
  • werknemers zullen in bepaalde gevallen ook gemakkelijker tewerkgesteld kunnen worden in een andere onderneming, zonder dat een nieuwe arbeidskaart aangevraagd moet worden
  • het loon zal, ook voor jongeren en verpleegkundigen, afgestemd worden op de huidige reële lonen op de arbeidsmarkt
  • bij de toekenning van een arbeidskaart zal een tewerkstellingsakkoord met het land van herkomst niet langer een ontvankelijkheidsvoorwaarde zijn
  • hooggeschoolden kunnen voor onbepaalde duur toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, nadat ze hier enkele jaren gewerkt hebben

Welvaart op peil houden

Daarnaast is er de nood aan specifiek technisch geschoold personeel in vrijwel alle sectoren. Om aan die nood tegemoet te komen pakt minister Muyters uit met een lijst van knelpuntberoepen. Het gaat om beroepen met een structureel hoog kwantitatief tekort op onze arbeidsmarkt. “Eerst zoeken we binnen Vlaanderen, dan binnen België, de buurlanden, vervolgens heel Europa en tot slot de hele wereld. Die visie blijft ook in de toekomst volledig overeind: we moeten eerst de eigen talenten aan de slag krijgen. Maar wanneer het echt niet lukt, moeten we ook -ver- buiten de grenzen op zoek gaan. We hebben werkende mensen nodig om onze welvaart op peil te houden en om de kosten van de vergrijzing te kunnen dragen”, zegt Philippe Muyters.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is