Momenteel lopen er negen van die ratificatieprocedures voor handelsverdragen van de Europese Unie. De negen verdragen zijn door het Vlaams Parlement geratificeerd, maar niet door de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor twee van die akkoorden is België zelfs het laatste land dat het verdrag blijft blokkeren. Ook de Europese Commissie voert de druk nu op bij monde van Europees Handelscommissaris, Valdis Dombrovskis, en de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie, Josep Borrel. Dat blijkt uit een artikel van Politico van 3 februari 2023. 

Mal figuur in buitenland

Ook de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben nu genoeg van de houding van de andere deelstaten. Door middel van een resolutie willen ze vaart zetten achter de ratificatieprocedure. “Die handelsverdragen zijn bij uitstek voor de Vlaamse economie van belang. Door de blokkering van de andere deelstaten kan de indruk ontstaan dat Vlaanderen geen betrouwbare handelspartner is. Vlaanderen slaat een mal figuur in het buitenland omdat Wallonië en Brussel met de voeten blijven slepen. Wij dringen aan op een snelle ratificatie”, zegt initiatiefnemer Philippe Muyters. 

Welvaart behouden als exportland

“Ons land is bij uitstek een exportland. In Vlaanderen was de export vorig jaar goed voor maar liefst 380 miljard euro. Dat zorgt voor welvaart. Als we die welvaart willen blijven behouden, dan moeten internationale verdragen gesloten worden, want met een blokkering is niemand gebaat. We roepen de andere gewesten op om onze welvaart mee te helpen ondersteunen en de handelsverdragen snel te ratificeren.”